ข่าวสารและบริการ

โรงพยาบาลเวชธานีขอส่งความสุขให้กับทุกท่าน

โรงพยาบาลเวชธานีขอส่งความสุขให้กับทุกท่าน

โรงพยาบาลเวชธานีขอส่งความสุขให้กับทุกท่าน ด้วยการมอบบัตรของขวัญสิทธิพิเศษให้กับผู้ถือบัตร Vejthani VIP Member Card และบัตรเครดิต KTC-Vejthani Hospital Titanium Mastercard, KTC Visa Platinum, KTC JCB Platinum, KTC Titanium Titanium Mastercard และบริษัทฯ ที่เข้าร่วม

Treat Diabetic Foot Ulcer Before Losing Your Leg

Treat Diabetic Foot Ulcer Before Losing Your Leg

Wounds on foot is one of the most prominent complications of diabetes mellitus. The diabetic foot ulcer must be timely healed as the healing process in the diabetic patients is slow and can worsen rapidly.

ขาโก่งในเด็ก สังเกตก่อนรักษาได้

ขาโก่งในเด็ก สังเกตก่อนรักษาได้

ขาโก่งในเด็ก สังเกตก่อนรักษาได้

O-arm Technology

O-arm Technology

Vejthani Hospital renowed for its spinal treatment, announced today that it has entered a new era in advanced patient care with the O-arm Multidimensional Imaging System.

จากเหตุการณ์ระเบิด ที่เกิดขึ้นในจังหวัดต่างๆของประเทศไทย ทางโรงพยาบาลเวชธานี จึงได้ออกมาตรการรักษาความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้บริการทุกท่าน

จากเหตุการณ์ระเบิด ที่เกิดขึ้นในจังหวัดต่างๆของประเทศไทย ทางโรงพยาบาลเวชธานี จึงได้ออกมาตรการรักษาความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้บริการทุกท่าน

จากเหตุการณ์ระเบิด ที่เกิดขึ้นในจังหวัดต่างๆของประเทศไทย ทางโรงพยาบาลเวชธานี จึงได้ออกมาตรการรักษาความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้บริการทุกท่าน ดังนี้

ผู้บริหาร กรมส่งเสริมการลงทุนประเทศมาเลเซีย ที่เข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาลเวชธานี

ผู้บริหาร กรมส่งเสริมการลงทุนประเทศมาเลเซีย ที่เข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาลเวชธานี

เมื่อวันที่23 พ.ค.59 ดร.นพ.ตุลวรรธน์ พัชราภา ผู้อำนวยการปฏิบัติการให้การต้อนรับ

icon doctors information
คณะแพทย์
icon subscribe
กรอกอีเมล์รับข่าวสาร
icon Map
แผนที่
TH
EN
Vejthani Hospital Map ( Thai Version )
Vejthani Hospital Map ( Thai Version )