ข่าวสารและบริการ

Septoplasty

Septoplasty

Septoplasty is a surgical procedure that's done to fix a deviated nasal septum.

ชนะเลิศ อันดับ1 ด้านความร่วมมือระหว่างองค์กร จากงาน Muang Thai Life Assurance Hospital Award 2016

ชนะเลิศ อันดับ1 ด้านความร่วมมือระหว่างองค์กร จากงาน Muang Thai Life Assurance Hospital Award 2016

โรงพยาบาลเวชธานี ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ1 ด้านความร่วมมือระหว่างองค์กร จากงาน Muang Thai Life Assurance Hospital Award 2016

ความร่วมมือระหว่าง Hokkaido University Hospital และโรงพยาบาลเวชธานี

ความร่วมมือระหว่าง Hokkaido University Hospital และโรงพยาบาลเวชธานี

ดร.ชาคริต ศึกษากิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลเวชธานี ได้ร่วมลงนามสัญญา MOU กับ KIYOHIRO HOUKIN, M.D., Ph.D. Director Hokkaido University Hospital เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางการแพทย์ในด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โรงพยาบาลเวชธานีขอส่งความสุขให้กับทุกท่าน

โรงพยาบาลเวชธานีขอส่งความสุขให้กับทุกท่าน

โรงพยาบาลเวชธานีขอส่งความสุขให้กับทุกท่าน ด้วยการมอบบัตรของขวัญสิทธิพิเศษให้กับผู้ถือบัตร Vejthani VIP Member Card และบัตรเครดิต KTC-Vejthani Hospital Titanium Mastercard, KTC Visa Platinum, KTC JCB Platinum, KTC Titanium Titanium Mastercard และบริษัทฯ ที่เข้าร่วม

Treat Diabetic Foot Ulcer Before Losing Your Leg

Treat Diabetic Foot Ulcer Before Losing Your Leg

Wounds on foot is one of the most prominent complications of diabetes mellitus. The diabetic foot ulcer must be timely healed as the healing process in the diabetic patients is slow and can worsen rapidly.

ขาโก่งในเด็ก สังเกตก่อนรักษาได้

ขาโก่งในเด็ก สังเกตก่อนรักษาได้

ขาโก่งในเด็ก สังเกตก่อนรักษาได้

icon doctors information
คณะแพทย์
icon subscribe
กรอกอีเมล์รับข่าวสาร
icon Map
แผนที่
TH
EN
Vejthani Hospital Map ( Thai Version )
Vejthani Hospital Map ( Thai Version )