ร่วมงานกับเวชธานี

โรงพยาบาลเวชธานีเปิดรับสมัครพนักงานและเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งงานต่างๆ ตามอัตราดังนี้

 

Full Time

 
ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร จำนวน : อัตรา
 
เภสัชกร 4
พยาบาลวิชาชีพ (ICU) 3
พยาบาลวิชาชีพประจำห้องคลอด 2
เจ้าหน้าที่ค่าตอบแทนแพทย์ 1
พยาบาลวิชาชีพ IPD หลายอัตรา
พยาบาลวิชาชีพ (OPD Spine , OPD Ortho,OPD VNC) หลายอัตรา
นักกิจกรรมบำบัด 1
อายุรแพทย์ 2
อายุรแพทย์ โรคติดเชื้อ 1
อายุรแพทย์ ระบบทางเดินอาหาร 1
ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ 1
ทันตแพทย์สาขา Prosthodontics (ทันตกรรมฟันปลอม) 1
ทันตแพทย์สาขา Restorative (ทันตกรรมบูรณะ) 1
ทันตแพทยสาขา Pedodontics (ทันตกรรมฟันเด็ก) 1
ทันตแพทย์สาขา Orthodontics (ทันตกรรมจัดฟัน) 1
ทันตแพทย์สาขา Periodontics (ทันตกรรมปริทันต์) 1
เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ 1
จนท. Call center 1
 
 

Part time

 
ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร จำนวน : อัตรา
 
อายุรแพทย์ โรคติดเชื้อ 1
อายุรแพทย์ ระบบทางเดินอาหาร 1
ทันตแพทย์สาขา Restorative (ทันตกรรมบูรณะ) 1
ทันตแพทยสาขา Pedodontics (ทันตกรรมฟันเด็ก) 1
 
ที่อยู่ : โรงพยาบาลเวชธานี เลขที่ 1 ถนนลาดพร้าว ซอย 111, แขวงคลองจั่น, เขตบางกะปิ, กรุงเทพฯ, 10240 | โทร. 02 734 0000


icon doctors information
คณะแพทย์
icon subscribe
กรอกอีเมล์รับข่าวสาร
icon Map
แผนที่
TH
EN
Vejthani Hospital Map ( Thai Version )
Vejthani Hospital Map ( Thai Version )