ศูนย์บริการและคลินิก

ศูนย์กระดูกสันหลัง โรงพยาบาลเวชธานี

โรงพยาบาลกระดูกและข้อ เวชธานี เปิดศูนย์กระดูกสันหลัง (Spine Center) โรงพยาบาลเวชธานี เป็นโรงพยาบาลที่มีบริการด้านกระดูกและข้อ ซึ่งมีศูนย์กระดูกสันหลัง (Spine Center) ที่มีทีมศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางกระดูกสันหลัง โดยเฉพาะการรักษาอาการปวดคอและปวดหลัง นักกายภาพบำบัด และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยที่มีอาการปวดคอและปวดหลังโดยเฉพาะ พร้อมด้วยเครื่องมืออันทันสมัยสำหรับการรักษาทั่วไปและการผ่าตัด นอกจากรักษาอาการปวดหลัง ปวดคอแล้ว ศูนย์กระดูกสันหลัง (Spine Center)
โรงพยาบาลกระดูกและข้อ เวชธานี ยังให้บริการผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บบริเวณกระดูกคอ, หลัง, กระดูกก้นกบ โรคหมอนรองกระดูกเคลื่อน หรือเกิดการติดเชื้อของกระดูกสันหลัง การผ่าตัดกระดูกสันหลังเพื่อลดการกดทับประสาทไขสันหลัง โดยใช้หรือไม่ใช้เครื่องมือยึดกระดูก
รวมทั้งเทคโนโลยีใหม่ โดยการผ่าตัดกระดูกสันหลัง โดยวิธีการผ่าตัดส่องกล้อง ซึ่งใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ชั้นสูงเข้าช่วย เช่น เครื่อง O-arm ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่พัฒนามาจากเครื่อง x-ray C-arm ที่ใช้อยู่ตามโรงพยาบาลทั่วไป โดยเครื่อง O-arm จะมีความพิเศษคือ สามารถเอกซเรย์สร้างภาพ แบบ 3 มิติช่วยให้การผ่าตัดแม่นยำและปลอดภัยมากขึ้น นอกจากนี้ ยังมีเครื่อง Navigator ที่ใช้ เป็นเครื่องนำร่องโดยทำงานร่วมกับเครื่อง O-arm เครื่อง Navigator จะมีคลื่นจับตำแหน่งและทิศทางของอุปกรณ์ทุกชนิดที่แพทย์ใช้ เพื่อนำไปประมวลออกมาเป็นภาพ ร่วมกับภาพกระดูกจากเครื่อง O-arm ทำให้แพทย์สามารถเห็นอุปกรณ์ที่ใช้และวัสดุที่ใส่เข้าไปในกระดูกสันหลังผู้ป่วยได้ โดยไม่จำเป็นต้องเปิดแผล

ภาวะการเจ็บป่วย และการรักษากับโรงพยาบาลกระดูกและข้อ รพ. เวชธานี


โรงพยาบาลกระดูกและข้อ ศูนย์กระดูกสันหลัง (Spine Center) โรงพยาบาลเวชธานี ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่มีบริการด้านกระดูกและข้ออย่างครบวงจร ยังมีบริการข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับโรคทางกระดูกสันหลังที่พบได้บ่อย เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถดูแลตนเอง เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการรักษาและมาพบแพทย์ได้ทันท่วงที

ปรึกษาทีมแพทย์โรงพยาบาลกระดูกและข้อ รพ. เวชธานี แบบออนไลน์ที่นี่
 

วัน เวลาทำการ

วันจันทร์ - ศุกร์ 08.00 -20.00 น. 
วันเสาร์ 08.00 - 17.00 น.
วันอาทิตย์ 08.00 - 18.00 น.

 

สถานที่

ศูนย์กระดูกสันหลัง โรงพยาบาลเวชธานี ชั้น 5,
โรงพยาบาลเวชธานี 

 

การนัดหมายและติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์ 0-2734-0000 ต่อ 5500, 5550

บริการทางการแพทย์

โรงพยาบาลกระดูกและข้อ รักษาอาการปวดหลัง ปวดคอ ผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บบริเวณกระดูกคอ, หลัง, กระดูกก้นกบโรคหมอนรองกระดูกเคลื่อน หรือเกิดการติดเชื้อของกระดูกสันหลัง การผ่าตัดกระดูกสันหลังเพื่อลดการกดทับประสาทไขสันหลัง โดยใช้หรือไม่ใช้เครื่องมือยึดกระดูก

 

เวลาทำการ  

วันจันทร์ - ศุกร์ 08.00 -20.00 น. 
วันเสาร์ 08.00 - 17.00 น.
วันอาทิตย์ 08.00 - 18.00 น.

สถานที่

ศูนย์กระดูกสันหลัง โรงพยาบาลเวชธานี ชั้น 5,
โรงพยาบาลเวชธานี 

 

การนัดหมายและติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์ 0-2734-0000 ต่อ 5500, 5550

 

เครื่องมือและเทคโนโลยี

Nucleoplasty
คลื่นความถี่สูงที่ใช้รักษาปัญหาหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทในระยะเริ่มแรก โดยไม่ต้องเปิดแผลผ่าตัดขนาดใหญ่

Illizarov เครื่องมือยึดตรึงกระดูกภายนอกร่างกาย
สำหรับแก้ไขปัญหาความพิการในกระดูกแต่กำเนิด โรคกระดูกติดเชื้อ เนื้องอกของกระดูก และปัญหาขาทั้งสองข้างสั้นยาวไม่เท่ากัน

การผ่าตัดเปลี่ยนหมอนรองกระดูกเทียม (Total Disc Replacement) 
เพื่อแก้ปัญหาหมอนรองกระดูกเสื่อม ซึ่งตัวหมอนรองกระดูกเทียมมีลักษณะเป็นโครงโลหะเลียนแบบกระดูกตามธรรมชาติ แกนกลางเป็นพลาสติคยืดหยุ่น และสามารถเคลื่อนไหวได้ใกล้เคียงหมอนรองกระดูกตามธรรมชาติ

แพ็กเกจและโปรโมชั่น

Article

วีดีโอ

icon doctors information
คณะแพทย์
icon ebook
37 ํc : Health Magazine online
icon subscribe
กรอกอีเมล์รับข่าวสาร
icon Map
แผนที่
TH
EN
Vejthani Hospital Map ( Thai Version )
Vejthani Hospital Map ( Thai Version )