ศูนย์บริการและคลินิก

คลินิกเฉพาะทาง โรคตับ ตับอ่อน และทางเดินน้ำดี

ปัจจุบันโรคตับ ตับอ่อน และทางเดินน้ำดี ยังคงเป็นปัญหาที่สำคัญของระบบสาธารณสุขของประเทศไทย โดยประเทศไทยเป็นหนี่งในภูมิภาคเอเชียที่มีความชุกของโรคไวรัสตับอักเสบ บีและซี ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของโรคมะเร็งตับ อีกทั้งยังมีอุบัติการณ์ของโรคมะเร็งท่อน้ำดีสูงที่สุดในโลกอีกด้วย แต่เป็นที่น่าเสียดายที่ผู้ป่วยจำนวนมากมาพบแพทย์เมื่ออาการเป็นมากแล้วทำให้ไม่สามารถรักษาได้หรือให้ผลการรักษาที่ไม่ดี
โรงพยาบาลเวชธานี จึงเล็งเห็นความสำคัญของผู้ป่วยเหล่านี้ จึงได้จัดตั้งคลินิกศัลยกรรมเฉพาะทาง ตับ ตับอ่อนและทางเดินน้ำดี โดยมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทั้งอายุรแพทย์ด้านโรคทางเดินอาหารและตับ  ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัด ตับอ่อนและทางเดินน้ำดี รังสีแพทย์ วิสัญญีแพทย์ รวมถึงพยาบาลผู้เชี่ยวชาญทั้งนี้เพื่อวินิจฉัยและรักษาโรคในระบบดังกล่าว  ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น

 การบริการของคลินิกเฉพาะทาง ตับ ตับอ่อนและทางเดินน้ำดี

 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาและความผิดปกติของโรคทางเดินอาหาร ตับ ตับอ่อน และทางเดินน้ำดี โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคทางเดินอาหารและตับ อายุรแพทย์และศัลยแพทย์เฉพาะทาง ตับ ตับอ่อนและท่อน้ำดี และทีมงานที่มีคุณภาพ
 • บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทางเดินอาหาร ตับ ตับอ่อน และทางเดินน้ำดี ด้วยการผ่าตัด โดยใช้เทคโนโลยีอันทันสมัยเช่น ผ่าตัดโดยการส่องกล้อง (Laparoscopic Surgery) ครอบคลุมถึงการดูแล และฟื้นฟูภายหลังการผ่าตัด

โรคระบบทางเดินอาหาร ตับ ตับอ่อนและทางเดินน้ำดี 

 • โรคมะเร็งตับเฮปปาโตม่า (Hepatoma)
 • โรคมะเร็งท่อน้ำดี (Cholangiocarcinoma)
 • โรคมะเร็งตับอ่อน  (Pancreatic cancer)
 • โรคไวรัสตับอักเสบ (Hepatitis)
 • โรคตับอักเสบจากพิษสุรา (Alcoholic Liver Disease)
 • โรคตับแข็ง (Liver Cirrhosis)
 • โรคตับอ่อนอักเสบ (Pancreatitis)
 • โรคนิ่วในถุงน้ำดีและ ท่อน้ำดีอักเสบ (Gallstones, Cholangitis)

การนัดหมายและติดต่อสอบถาม

คลินิคศัลยกรรมเฉพาะทาง ตับ ตับอ่อนและท่อน้ำดี , ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ ชั้น 2 โรงพยาบาลเวชธานี
 • โทร.(02) 734 - 0000 ต่อ 2960, 2961, 2966
 • โทรสาร (02) 734 - 0044

บริการทางการแพทย์

การบริการของคลินิกเฉพาะทาง ตับ ตับอ่อนและทางเดินน้ำดี

 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาและความผิดปกติของโรคทางเดินอาหาร ตับ ตับอ่อน และทางเดินน้ำดี โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคทางเดินอาหารและตับ อายุรแพทย์และศัลยแพทย์เฉพาะทาง ตับ ตับอ่อนและท่อน้ำดี และทีมงานที่มีคุณภาพ
 • บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทางเดินอาหาร ตับ ตับอ่อน และทางเดินน้ำดี ด้วยการผ่าตัด โดยใช้เทคโนโลยีอันทันสมัยเช่น ผ่าตัดโดยการส่องกล้อง (Laparoscopic Surgery) ครอบคลุมถึงการดูแล และฟื้นฟูภายหลังการผ่าตัด

โรคระบบทางเดินอาหาร ตับ ตับอ่อนและทางเดินน้ำดี 

 • โรคมะเร็งตับเฮปปาโตม่า (Hepatoma)
 • โรคมะเร็งท่อน้ำดี (Cholangiocarcinoma)
 • โรคมะเร็งตับอ่อน  (Pancreatic cancer)
 • โรคไวรัสตับอักเสบ (Hepatitis)
 • โรคตับอักเสบจากพิษสุรา (Alcoholic Liver Disease)
 • โรคตับแข็ง (Liver Cirrhosis)
 • โรคตับอ่อนอักเสบ (Pancreatitis)
 • โรคนิ่วในถุงน้ำดีและ ท่อน้ำดีอักเสบ (Gallstones, Cholangitis)

เครื่องมือและเทคโนโลยี

แพ็กเกจและโปรโมชั่น

Article

วีดีโอ

icon doctors information
คณะแพทย์
icon ebook
37 ํc : Health Magazine online
icon subscribe
กรอกอีเมล์รับข่าวสาร
icon Map
แผนที่
TH
EN
Vejthani Hospital Map ( Thai Version )
Vejthani Hospital Map ( Thai Version )