ศูนย์บริการและคลินิก

ศูนย์มะเร็ง

ในปัจจุบันการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งมีจำนวนผู้ป่วยที่มีการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นโรคที่มีผู้ป่วยเสียชีวิตเป็นอับดับ 1 ในขณะนี้ตามสถิติของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และในต่างประเทศก็เช่นกัน โรคมะเร็งได้คร่าชีวิตผู้ป่วยให้เสียชีวิตเป็นอับดับแรกๆ ของการเสียชีวิต  ติด 1 ใน 5  

 
โรงพยาบาลเวชธานี ได้เล็งเห็นความสำคัญของการเพิ่มขึ้นของโรคมะเร็ง ได้มีการส่งให้พยาบาลที่มีความสนใจได้ไปศึกษาต่อเนื่องเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยให้เฉพาะเจาะจง และดูแลผู้ป่วยเฉพาะโรค ตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่เพิ่มสูงขึ้น


ในปัจจุบันศูนย์มะเร็งวิทยาของโรงพยาบาลเวชธานีได้เปิดทำการโดย  มีแพทย์, พยาบาล, เภสัชกร, นักโภชนาการบำบัด, เฉพาะทางด้านมะเร็งวิทยา คอยดูแลอย่างเป็นระบบและครบวงจร  
 
 
เวลาทำการ 
เปิดให้บริการทุกวัน วันจันทร์ - วันอาทิตย์
ตั้งแต่เวลา 07.00 - 22.00 น. 
 
สถานที่ 
 
การนัดหมายและติดต่อสอบถาม
โทร.02 734 0000 ต่อ 4500

บริการทางการแพทย์

การบริการ

การผ่าตัดเฉพาะทางด้านมะเร็ง เรามีทีมแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ และความชำนาญในการทำผ่าตัดผู้ป่วยโรคมะเร็ง เช่น มะเร็งไทรอยด์,  มะเร็งลำไส้ใหญ่, มะเร็งตับ เป็นต้น
 
การผ่าตัดมะเร็งเต้านม
มีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศัลยแพทย์เต้านม ที่มีชื่อเสียง และความชำนาญในการผ่าตัดเต้านม ในผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งเต้านม  โดยใช้วิทยาการใหม่ๆ  ผ่าตัดมะเร็งเต้านมโดยเก็บเต้านมไว้ได้
 
การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดจากเม็ดโลหิต
โรงพยาบาลเวชธานีได้ทำการรักษาผู้ป่วย ที่มีการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดตั้งแต่ปี 2553
มีทีมแพทย์, ทีมพยาบาล, โภชนากร, เภสัชมืออาชีพ  ดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด สามารถเปิดบริการได้ 2 ห้อง ดูแลได้พร้อมกัน
 
การดูแลความเจ็บปวด
มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในด้านการควบคุมความเจ็บปวดครอบคลุมทุกด้าน  ทั้งเรื้อรัง  และเฉียบพลัน  
 
ให้คำปรึกษาทางด้านจิตใจ
ให้การดูแลแบบองค์รวมทั้งด้านจิตใจ  สังคม  จิตวิญาณให้คำปรึกษาได้ทั้งผู้ป่วยและญาติ  ก่อนเข้ารับการรักษาในผู้ป่วยโรคมะเร็ง  พูดคุย  ให้กำลังใจ  รวมทั้งการเยี่ยมบ้านของหรือโทรเยี่ยมอาการผู้ป่วย
 
รังสีรักษา
มีทีมแพทย์และทีมพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับรังสี  มีการส่งต่อผู้ป่วยไปฉายรังสีที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ที่มีอุปกรณ์ที่ทันสมัยที่สุด โดยการบริการของโรงพาบาลอำนวยความสะดวก ตั้งแต่เริ่มการรักษา จนจบการรักษา
 
เคมีบำบัด
เรามีหน่วยให้เคมีบำบัดทั้งแบบไป-กลับ และ แบบพักค้างคืน  โดยทีมพยาบาลมืออาชีพ  รวมทั้งการรักษาด้วยยาที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ เช่น ยา  Targeted  Therapy  มีการรักษาร่วมกับงานด้านรังสีร่วมรักษา ได้แก่ การทำ TOCE  TACE  RFA  
 
 

เครื่องมือและเทคโนโลยี

 

เครื่องมือที่ทันสมัย
  • เครื่องคอมพิวเตอร์สแกน (CT Scan, MRI)
  • เครื่องดิจิตอลแมมโมแกรม (Digital Mammogram)
  • เครื่อง Stereotactic เครื่องเจาะชิ้นเนื้อเต้านมเพื่อการคักกรองมะเร็งเต้านม   
 

แพ็กเกจและโปรโมชั่น

Article

วีดีโอ

icon doctors information
คณะแพทย์
icon ebook
37 ํc : Health Magazine online
icon subscribe
กรอกอีเมล์รับข่าวสาร
icon Map
แผนที่
TH
EN
Vejthani Hospital Map ( Thai Version )
Vejthani Hospital Map ( Thai Version )