ศูนย์บริการและคลินิก

ศูนย์ไตเทียม

ให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 12 เครื่อง ให้กับผู้ป่วยไตวายเฉียบพลันและผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากอนุกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานการรักษา โดยได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลก JCI ซึ่งศูนย์ไตเทียมนี้จะมุ่งเน้นที่คุณภาพและการบริการเป็นหลัก โดยมีจุดเด่น คือ
 

1. มีสถานที่ตั้งอยู่ในโรงพยาบาล ทำให้มีแพทย์และอุปกรณ์ที่จะช่วยแก้ไขภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นขณะทำการฟอกเลือดได้ทันท่วงที

2. ได้รับการรับรองมาตราฐานจากสมาคมโรคไต แห่งประเทศไทย

3. ให้บริการฟอกเลือดแบบทั่วไป และแบบ Hemodiafiltration (การล้างไตประสิทธิภาพสูง)

4. น้ำบริสุทธิ์ที่ใช้ในการฟอกเลือด ผ่านมาตราฐานAAMI เป็นน้ำที่ผ่านการบวนการกำจัดสารตกค้างและฆ่าเชื้อโดยระบบ RO (Reverse Osmosis) ซึ่งเป็นระบบที่ดีที่สุดในปัจจุบัน 

5. ใช้ตัวกรองเลือดที่มีคุณภาพ (High Flux/High Efficiency Dialyzer) ซึ่งเป็นตัวกรองที่ถูกสังเคราะห์ขึ้นมาให้มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับไตของคนปกติมากที่สุด ซึ่งจะส่งผลดีต่อผู้ป่วยในระยะยาว

6. มีห้องที่แยกเป็นสัดส่วนสำหรับผู้ป่วยแต่ละคนในระหว่างการฟอกเลือด พร้อมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ป่วย และ ญาติ เช่น ห้องพักสำหรับญาติผู้ป่วย โทรทัศน์ประจำแต่ละเครื่องไตเทียม และ เครื่องดื่มไว้คอยบริการ

7. มีบริการฟอกเลือดฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง


วันและเวลาในการให้บริการ

วันจันทร์, พฤหัส, เสาร์ เวลา 05.30 – 19.00 น. (ยกเว้นวันอาทิตย์)
วันอังคาร, พุธ, ศุกร์ เวลา 05.30 – 11.00 น. 
หยุดวันอาทิตย์
กรณีฉุกเฉินเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ไตเทียม ชั้น 4 โรงพยาบาลเวชธานี 

โทร. 0-2734-0381, 0-2734-0000 ต่อ 5020


 

บริการทางการแพทย์

รายชื่อแพทย์

รายชื่อแพทย์

เครื่องมือและเทคโนโลยี

แพ็กเกจและโปรโมชั่น

Article

วีดีโอ

icon doctors information
คณะแพทย์
icon ebook
37 ํc : Health Magazine online
icon subscribe
กรอกอีเมล์รับข่าวสาร
icon Map
แผนที่
TH
EN
Vejthani Hospital Map ( Thai Version )
Vejthani Hospital Map ( Thai Version )