ศูนย์บริการและคลินิก

ศูนย์ไตเทียม

ศูนย์ไตเทียมโรงพยาบาลเวชธานี

ศูนย์ไตเทียม โรงพยาบาลเวชธานี
ให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 12 เครื่อง ให้กับผู้ป่วยไตวายเฉียบพลันและผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากอนุกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานการรักษา โดยได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลก JCI ซึ่งศูนย์ไตเทียมนี้จะมุ่งเน้นที่คุณภาพและการบริการเป็นหลัก โดยมีจุดเด่น คือ
 
1. มีสถานที่ตั้งอยู่ในโรงพยาบาล ทำให้มีแพทย์และอุปกรณ์ที่จะช่วยแก้ไขภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นขณะทำการฟอกเลือดได้ทันท่วงที
 
2. ได้รับการรับรองมาตราฐานจากสมาคมโรคไต แห่งประเทศไทย
 
3. ให้บริการฟอกเลือดแบบทั่วไป และแบบ Hemodiafiltration (การล้างไตประสิทธิภาพสูง)
 
4. น้ำบริสุทธิ์ที่ใช้ในการฟอกเลือด ผ่านมาตราฐานAAMI เป็นน้ำที่ผ่านการบวนการกำจัดสารตกค้างและฆ่าเชื้อโดยระบบ RO (Reverse Osmosis) ซึ่งเป็นระบบที่ดีที่สุดในปัจจุบัน 
5. ใช้ตัวกรองเลือดที่มีคุณภาพ (High Flux/High Efficiency Dialyzer) ซึ่งเป็นตัวกรองที่ถูกสังเคราะห์ขึ้นมาให้มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับไตของคนปกติมากที่สุด ซึ่งจะส่งผลดีต่อผู้ป่วยในระยะยาว
 
6. มีห้องที่แยกเป็นสัดส่วนสำหรับผู้ป่วยแต่ละคนในระหว่างการฟอกเลือด พร้อมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ป่วย และ ญาติ เช่น ห้องพักสำหรับญาติผู้ป่วย โทรทัศน์ประจำแต่ละเครื่องไตเทียม และ เครื่องดื่มไว้คอยบริการ
 
7. มีบริการฟอกเลือดฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง
 
ศูนย์ไตเทียม โรงพยาบาลเวชธานี


วันและเวลาในการให้บริการ

เปิดทำการทุกวัน เวลา 06.00 – 19.00 น. (ยกเว้นวันอาทิตย์)
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ไตเทียม ชั้น4 โรงพยาบาลเวชธานี 
โทร. 0-2734-0381, 0-2734-0000 ต่อ 5020

 

บริการทางการแพทย์

รายชื่อแพทย์

รายชื่อแพทย์

เครื่องมือและเทคโนโลยี

แพ็กเกจและโปรโมชั่น

Article

วีดีโอ

icon doctors information
คณะแพทย์
icon subscribe
กรอกอีเมล์รับข่าวสาร
icon Map
แผนที่
TH
EN
Vejthani Hospital Map ( Thai Version )
Vejthani Hospital Map ( Thai Version )