ศูนย์บริการและคลินิก

ศูนย์ฟื้นฟูข้อเสื่อม โรงพยาบาลเวชธานี

 ศูนย์กระดูกและข้อฟื้นฟูโรคข้อเสื่อมและข้อเข่าเสื่อม ส่วนใหญ่มักพบในผู้สูงอายุ ยิ่งถ้าไม่ได้รับการรักษาแล้วปล่อยทิ้งไว้เรื่อย ๆ เป็นระยะเวลานาน ๆ จะส่งผลให้ปวดหัวเข่า ข้อเข่าเสื่อม ข้อเข่าอักเสบ ข้อเข่าผิดรูป เดินได้ไม่ปกติ  ข้อฝืดหรือข้อติด รวมถึงการใช้ชีวิตประจำวันก็จะทำได้ไม่สะดวกมากนัก  ซึ่งส่งผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจได้ ศูนย์ฟื้นฟูข้อเสื่อม โรงพยาบาลเวชธานี  เป็นศูนย์กระดูกและข้อ ที่ให้บริการด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกระดูกและข้อ จึงพร้อมให้บริการตรวจรักษาโรคที่เกิดจากภาวะข้อเสื่อม โรคข้อเข่า โรคข้อเข่าอักเสบ โรคปวดเข่า ได้แก่ การรักษาและผ่าตัดผู้ป่วยที่มีภาวะข้อเสื่อม โดยการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมในโรคข้อเข่าเสื่อม , ข้อสะโพกเสื่อม , หัวกระดูกสะโพกตาย  การผ่าตัดแก้ไขข้อเทียมที่สึกหรอ หมดสภาพให้ใช้งานใหม่ได้  การผ่าตัดเปลี่ยนข้อในผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุ  อาการบวม และมีเสียงดังในข้อ ฯลฯ ด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นมาตรฐานสากลของศูนย์กระดูกและข้อ กับการรักษาที่ถูกกับระดับ ความรุนแรงของโรค คือ รักษาโดยไม่ต้องใช้ยา (ทำเวชศาสตร์ฟื้นฟู) รักษาโดยการใช้ยาและการรักษาโดยการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า ด้วยการใช้เทคโนโลยีการผ่าตัดส่องกล้องข้อเข่า และการผ่าตัดผิวข้อเข่าเทียมด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย (Computer Assisted Surgery : CAS) เพื่อให้ผู้ป่วยที่เข้ามารักษาด้วยโรคปวดเข่า ข้อเข่าเสื่อม ข้ออักเสบข้อเข่าอักเสบ หายจากความเจ็บปวดและสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำได้อย่างมีความสุข
 

การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม โดยศูนย์กระดูกและข้อ โรงพยาบาลเวชธานี

  • การผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียมทั้งหมด (Total Knee Arthroplasty หรือ TKA)
  • การผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียมโดยใช้คอมพิวเตอร์ (Computer Assited Surgery in Total Knee Arthroplasty)
  • การผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียมบางส่วน ด้วยเทคนิค UKA (Unicomprartmental Knee Arthroplasty)
  • การผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข้าเทียมบางส่วน ร่วมกับการผ่าตัดแบบแผลเล็ก (Minimally Invasive Surgery)

คุณภาพการรักษา ที่ศูนย์กระดูกและข้อ ศูนย์ฟื้นฟูข้อเสื่อม รพ.เวชธานี

ศูนย์ฟื้นฟูข้อเสื่อม โรงพยาบาลเวชธานี เป็นศูนย์กระดูกและข้อ ที่รักษาด้วยการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข่าและสะโพก รักษาผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียมมาแล้วกว่า 2,000 เข่า จากผู้ป่วยทั้งในและต่างประเทศกว่า 40 ประเทศทั่วโลก ใช้เทคโนโลยีการผ่าตัดแบบ Minimal Invasive และ Computer Assisted Surgery ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน Clinical Care Program Certification : Knee Replacement Program (CCPC) จากสถาบัน JCI แห่งสหรัฐอเมริกา สำหรับอัตราการติดเชื้อหลังการผ่าตัดพบว่า ผู้ป่วย 99.9% ไม่มีภาวะแทรกซ้อนจากการติดเชื้อหลังการผ่าตัด

ใบรับรองคุณภาพการรักษากระดูกและข้อ รพ.เวชธานี


JCI
The Joint Commission Internation (JCI) อยู่ในการกำกับดูแลของ The Joint Commission ซึ่งเป็นสถาบนของประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยในการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยให้กับสถานพยาบาลต่างๆทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงสิทธิผู้ป่วย การให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคและอาการที่เป็น รวมถึงการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเพื่อให้กระบวนการดูแลรักษาเกิดผลลัพธ์ที่ให้ประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วย ปัจจุบันมีโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน JCI กว่า 300 แห่งจาก 39 ประเทศทั่วโลก สำหรับในประเทศไทยมีโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน JCI เพียง 11 แห่ง ซึ่งโรงพยาบาลเวชธานีเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองดังกล่าว 

CCPC
โรงพยาบาลเวชธานี ได้รับการการันตีคุณภาพการรักษารายโรค จากสถาบันรับรองมาตรฐานรายโรค “การเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียม” The Joint Commission Internation (JCI) Certificate of Distinction CCPC Knee Replacement Program 2013-2016

CAOS
ศูนย์ฟื้นฟูข้อเข่าเทียม โรงพยาบาลเวชธานี เป็นศูนย์กระดูกและข้อ ที่คว้ารางวัล Best Paper Award 2014 ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ CAOS Thailand Research เรื่อง ประโยชน์ของการผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียมแบบแผลเล็กโดยใช้ Navigation

CAOS Thailand Research
Award 2014

“Best Paper Award”
For the paper


“Benefit of Minimally Invasive Navigation in TKA: Comparative cohort study of accuracy postoperative leg alignment and postoperative parameters between 3 different techniques, conventional, computer-assisted navigation and minimally invasive navigation technique”
 

บริการทางการแพทย์

ศูนย์ฟื้นฟูข้อเสื่อม : การบริการ

  • ศูนย์ฟื้นฟูข้อเสื่อม โรงพยาบาลเวชธานี  ให้การรักษาผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าและข้อสะโพกเทียมโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง 
  • ใช้เทคโนโลยีการผ่าตัดแบบ Minimal Invasive และ Computer Assisted Surgery 
  • ได้รับการรับรองมาตรฐาน Clinical Care Program Certification: Knee Replacement Program จากสถาบัน JCI แห่งสหรัฐอเมริกา 
  • ศูนย์ฟื้นฟูข้อเสื่อมโรงพยาบาลเวชธานี เปิดให้บริการมาแล้วกว่า 12 ปี 
  • การผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียมมาแล้วกว่า 2,000 เข่า จากผู้ป่วยทั้งในและต่างประเทศรวมกว่า 40 ประเทศทั่วโลก

เวลาทำการ

เปิดบริการทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 19.00 น.
เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.00 - 16.00 น.

การนัดหมายและติดต่อสอบถาม

โทร. (02) 734 - 0000 ต่อ 2222 - 2224 

เครื่องมือและเทคโนโลยี

สถานที่

ศูนย์ฟื้นฟูข้อเสื่อมเวชธานี โรงพยาบาลเวชธานีชั้น 3

การนัดหมายและติดต่อสอบถาม

โทร. (02) 734 - 0000 ต่อ 2222 - 2224 

โทรสาร (02) 734 - 0044 - 5

แพ็กเกจและโปรโมชั่น

Article

icon doctors information
คณะแพทย์
icon ebook
37 ํc : Health Magazine online
icon subscribe
กรอกอีเมล์รับข่าวสาร
icon Map
แผนที่
TH
EN
Vejthani Hospital Map ( Thai Version )
Vejthani Hospital Map ( Thai Version )