ศูนย์บริการและคลินิก

คลินิกโรคทางเดินปัสสาวะ

คลินิกศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ (Urology Surgery Clinic)
      ให้บริการตรวจและรักษาโรค เกี่ยวกับการปัสสาวะ โรคของกระเพาะปัสสาวะทุกชนิด ในทุกเพศ ทุกวัย บริการทำหมันชาย, แก้หมันชาย
 
เครื่องมือ
 • กล้องส่องดูท่อปัสสาวะ และกระเพาะปัสสาวะ 
 • เครื่องขยายท่อปัสสาวะ
 • เครื่องมือ TUR-PC
 • เครื่องอัลตร้าซาวด์
 • เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
 • เครื่องมือเจาะต่อมลูกหมาก
 • เครื่องสลายนิ่ว
 
การบริการ
ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคต่อไปนี้
 • ตรวจวินิจฉัย ภาวะปัสสาวะเป็นเลือด 
 • นิ่วในกระเพาะปัสสาวะและทางเดินปัสสาวะ
 • เนื้องอกในกระเพาะปัสสาวะและทางเดินปัสสาวะ
 • ท่อปัสสาวะตีบ
 • นิ่วในท่อปัสสาวะ
 • ต่อมลูกหมากโต
 • ตรวจวินิจฉัยมะเร็งต่อมลูกหมาก
 • สลายนิ่วโดยโดยไม่ต้องผ่าตัดและไม่ต้องดมยา
 • ภาวะการปัสสาวะกระปริบกระปรอย ปัสสาวะเสบขัดหรือกลั้นปัสสาวะไม่อยู่
 • กระเพาะปัสสาวะอักเสบเรื้อรัง
 • การให้คำปรึกษาและรักษาปัญหาสมรรถภาพทางเพศ
 
เวลาทำการ
เปิดบริการทุกวัน จันทร์ - อาทิตย์
08.00 - 20.00 น.
 
สถานที่
โรงพยาบาลเวชธานี คลินิกศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ ชั้น 3
 
การนัดหมายและติดต่อสอบถาม
โทร. (02) 734 - 0000 ต่อ 4500
โทรสาร. (02) 734 - 0044

icon doctors information
คณะแพทย์
icon ebook
37 ํc : Health Magazine online
icon subscribe
กรอกอีเมล์รับข่าวสาร
icon Map
แผนที่
TH
EN
Vejthani Hospital Map ( Thai Version )
Vejthani Hospital Map ( Thai Version )