ศูนย์บริการและคลินิก

ศูนย์ทันตกรรมเดนทัลลิสและศูนย์รากฟันเทียม

   โรงพยาบาลระดับสากลมาตรฐาน JCI เพราะเราเล็งเห็นถึงความสำคัญของสุขภาพช่องปากและฟันที่สวยงาม แข็งแรง ด้วยความเข้าใจถึงการดูแลปัญหาสุขภาพช่องปากที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคล  เราจึงจัดสรรทีมทันตแพทย์และเจ้าหน้าที่ ที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะทางทุกสาขาครบวงจร ไว้ให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่าน อาทิทางด้าน ทันตกรรมรากเทียม ทันตกรรมประดิษฐ์ ทันตกรรมหัตถการ ทันตกรรมจัดฟัน ศัลยศาสตร์ช่องปาก ปริทันตวิทยา ทันตกรรมรักษาคลองรากฟัน ทันตกรรมรักษาโรคกลิ่นปาก ทันตกรรมข้อต่อขากรรไกรและการเจ็บปวดบนใบหน้า ทันตกรรมเลเซอร์ รวมถึง ทันตกรรมสำหรับเด็ก เป็นต้น คอยให้คำแนะนำปรึกษาและตรวจรักษาทางทันตกรรมต่างๆอย่างครบวงจร  ด้วยเทคโนโลยีและวิทยาการทางการแพทย์ที่ทันสมัยได้มาตรฐานสากล และบริการที่สะดวก รวดเร็วและแสนประทับใจจากบุคลากรทุกคน ภายใต้ภาพลักษณ์ของโรงพยาบาลที่ทันสมัย สถานที่ที่กว้างขวาง และภายใต้บรรยากาศอบอุ่นเหมือนครอบครัว
      ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาด้านบริการ การนำเทคโนโลยี CAD/CAM ทางทันตกรรมมาให้บริการ ถือเป็นนวัตกรรมล่าสุดที่ตอบโจทย์ให้กับผู้ป่วยที่ต้องการทำรากฟันเทียม ครอบฟัน สะพานฟัน วีเนียร์ และการอุดฟันด้วยวิธีส่งแลป (อินเลย์ ออนเลย) ซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยไม่ต้องใช้ระยะเวลาในการรอที่ยาวนาน ซึ่งโดยปกติแล้วจะใช้ระยะเวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์ จึงจะแล้วเสร็จในกระบวนการใส่ฟัน 1 ครั้ง และผู้ป่วยที่ผ่าตัดใส่รากฟันเทียมแบบปกติ ที่จากเดิมต้องใช้ระยะเวลาในการรอใส่ครอบฟันประมาณ 2.5 -3 เดือน และในกระบวนการใส่ฟันผู้ป่วยต้องมาพบทันตแพทย์อย่างน้อยประมาณ 2-4 ครั้ง ลดเวลาการนัดหมายเหลือเพียง 1ครั้ง และเทคโนโลยี CAD/CAM ยังช่วยให้ผู้ป่วยไม่ต้องพิมพ์ปากเพื่อให้เกิดความรำคาญจากวัสดุที่ใช้พิมพ์ปากโดยเปลี่ยนวิธีการพิมพ์ปากแบบเดิมมาเป็นวิธีแสกนในช่องปากแทน
 
วัน เวลาทำการ   
วันจันทร์ - เสาร์ : 09.00 - 20.00 น.
วันอาทิตย์ : 09.00 - 17.00 น.

นัดหมายและติดต่อสอบถาม
ศูนย์ทันตกรรมเดนทัลลิสและศูนย์รากฟันเทียม โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 02-7340366-7 , 02-734-0000 ต่อ 3000, 3004
Fax : 02-734-0375

 

:: เว็บไมโครไซต์ >> www.dentalisthailand.com ::

บริการทางการแพทย์

การให้บริการด้านสุขภาพช่องปากและฟัน

1. วินิจฉัยครบวงจรเพื่อตรวจวิเคราะห์และป้องกันโรคในช่องปากและฟัน

ให้ การตรวจวินิจฉัยโรคภายในช่องปากและฟันด้วยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจ คัดกรองโรคภายในช่องปากและฟัน ตลอดจนเทคโนโลยีและวิทยาการทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานระดับสากล ได้แก่

 • ตรวจวิเคราะห์อาการผิดปกติภายในช่องปากและฟันเบื้องต้นด้วยเครื่อง X-RAY แบบ 2 มิติ

 • ตรวจหาความผิดปกติบริเวณขากรรไกรและใบหน้าด้วยเครื่อง X-RAY CT SCAN และเครื่อง X-RAY แบบ 2 มิติ

 • ตรวจคัดกรองโรคกลิ่นปากด้วยเครื่อง ORAL CHROMA

 • ตรวจเตรียมความพร้อมของกระดูกขากรรไกรก่อนทำการผ่าตัดใส่รากฟันเทียมด้วยเครื่อง X-RAY CT SCAN

 • ตรวจทดสอบการมีชีวิตของฟันด้วยเครื่อง EPT TEST

 

2.  รักษาโรคในช่องปากและฟัน

ด้วย ทีมทันตแพทย์และทีมเจ้าหน้าที่ ที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะครบทางทุกสาขา จึงสามารถให้การรักษาได้ครอบคลุมทุกโรคภายในช่องปากและฟัน

 • รักษาภาวะการสูญเสียฟันธรรมชาติ ไม่มีฟันใช้เคี้ยวอาหารหรือเพื่อบุคลิกภาพที่ดี ด้วยการใส่รากฟันเทียมหรือฟันปลอมชนิดอื่นๆ

 • ตรวจเช็ดภาวะการมีกลิ่นปากเรื้อรังด้วยเครื่อง ORAL CHROMA

 • รักษาภาวะการมีรอยโรคหรือแผลเรื้อรังในช่องปากด้วย LASER และทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

 • ภาวะการมีอาการเจ็บปวดบริเวณขากรรไกรและใบหน้าโดยไม่ทราบสาเหตุ

 • ภาวะการสบฟันผิดปกติ ฟันห่าง และเรียงตัวไม่สม่ำเสมอ  

 • ภาวะการเป็นโรคปริทันต์อักเสบอย่างรุ่นแรง เช่น มีเลือดออกเวลาแปรงฟัน ฟันโยก

 • ภาวะการมีเหงือกร่นหรือยุบตัว

 • ภาวะการมีฟันผุ สึก บิ่น แตก ร้าวลึกถึงประสาทฟันและไม่ถึงประสาทฟัน

 • ภาวะการมีฟันฝัง ฟันคุด การมีตุ่มกระดูกงอกเกินบริเวณกระดูกขากรรไกรและเพดาน

 • ภาวะการพูดไม่ชัดในเด็กและผู้ใหญ่เนื่องจากการมีพังผืดบริเวณใต้ลิ้น

 • อุดฟันด้วย LASER เพื่อลดอาการเสียวฟันขณะอุดฟัน

 • รักษารากฟันด้วยเครื่อง MICRO SCOPE
 •  

3.ทันตกรรมเฉพาะทาง

 •  ทันตกรรมรากเทียม
 • ทันตกรรมประดิษฐ์
 • ทันตกรรมหัตถการ
 • ทันตกรรมจัดฟัน
 • ศัลยศาสตร์ช่องปาก ปริทันตวิทยา
 • ทันตกรรมรักษาคลองรากฟัน
 • ทันตกรรมรักษาโรคกลิ่นปาก
 • ทันตกรรมข้อต่อขากรรไกรและการเจ็บปวดบนใบหน้า
 • ทันตกรรมเลเซอร์
 • ทันตกรรมสำหรับเด็ก
 •  

4.เทคโนโลยี CAD/CAM ทางทันตกรรม
เป็นนวัตกรรมล่าสุดที่ตอบโจทย์ให้กับผู้ป่วยที่ต้องกาทำรากฟันเทียม ครอบฟัน สะพานฟัน วีเนียร์ และการอุดฟันด้วยวิธีส่งแลป (อินเลย์ ออนเลย)ซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยไม่ต้องใช้ระยะเวลาในการรอที่ยาวนาน เช่น ผู้ป่วยที่ผ่าตัดใส่รากฟันเทียมแบบปกติ ที่จากเดิมต้องใช้ระยะเวลาในการรอใส่ครอบฟันประมาณ 2.5 -3 เดือน และในกระบวนการใส่ฟันผู้ป่วยต้องมาพบทันตแพทย์อย่างน้อยประมาณ 2-4 ครั้ง ลดเวลาการนัดหมายเหลือเพียง 1 ครั้ง เป็นต้น

รายชื่อแพทย์

รายชื่อแพทย์

เครื่องมือและเทคโนโลยี

Article

icon doctors information
คณะแพทย์
icon ebook
37 ํc : Health Magazine online
icon subscribe
กรอกอีเมล์รับข่าวสาร
icon Map
แผนที่
TH
EN
Vejthani Hospital Map ( Thai Version )
Vejthani Hospital Map ( Thai Version )