ศูนย์บริการและคลินิก

ศูนย์ทันตกรรมเดนทัลลิสและศูนย์รากฟันเทียม

   โรงพยาบาลระดับสากลมาตรฐาน JCI เพราะเราเล็งเห็นถึงความสำคัญของสุขภาพช่องปากและฟันที่สวยงาม แข็งแรง เพื่อให้ความเข้าใจและดูแลปัญหาสุขภาพช่องปากที่แตกต่างกัน เราจึงจัดสรรทีมทันตแพทย์และเจ้าหน้าที่ ที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะทางทุกสาขาครบวงจร ไว้ให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่าน อาทิทางด้าน ทันตกรรมรากเทียม ทันตกรรมประดิษฐ์ ทันตกรรมหัตถการ ทันตกรรมจัดฟัน ศัลยศาสตร์ช่องปาก ปริทันตวิทยา ทันตกรรมรักษาคลองรากฟัน ทันตกรรมรักษาโรคกลิ่นปาก ทันตกรรมข้อต่อขากรรไกรและการเจ็บปวดบนใบหน้า ทันตกรรมเลเซอร์ รวมถึง ทันตกรรมสำหรับเด็ก เป็นต้น คอยให้คำแนะนำปรึกษาและตรวจรักษาทางทันตกรรมต่างๆอย่างครบวงจร  ด้วยเทคโนโลยีและวิทยาการทางการแพทย์ที่ทันสมัยได้มาตรฐานสากล และบริการที่สะดวก รวดเร็วและแสนประทับใจจากบุคลากรทุกคน ภายใต้ภาพลักษณ์ของโรงพยาบาลที่ทันสมัย ในบรรยากาศที่กว้างและอบอุ่นเหมือนครอบครัว
 

:: เว็บไมโครไซต์ >> www.dentalisthailand.com ::

บริการทางการแพทย์

การให้บริการด้านสุขภาพช่องปากและฟัน

1. วินิจฉัยครบวงจรเพื่อตรวจวิเคราะห์และป้องกันโรคในช่องปากและฟัน

ให้ การตรวจวินิจฉัยโรคภายในช่องปากและฟันด้วยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจ คัดกรองโรคภายในช่องปากและฟัน ตลอดจนเทคโนโลยีและวิทยาการทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานระดับสากล ได้แก่

 • ตรวจวิเคราะห์อาการผิดปกติภายในช่องปากและฟันเบื้องต้นด้วยเครื่อง X-RAY แบบ 2 มิติ

 • ตรวจหาความผิดปกติบริเวณขากรรไกรและใบหน้าด้วยเครื่อง X-RAY CT SCAN และเครื่อง X-RAY แบบ 2 มิติ

 • ตรวจคัดกรองโรคกลิ่นปากด้วยเครื่อง ORAL CHROMA

 • ตรวจเตรียมความพร้อมของกระดูกขากรรไกรก่อนทำการผ่าตัดใส่รากฟันเทียมด้วยเครื่อง X-RAY CT SCAN

 • ตรวจทดสอบการมีชีวิตของฟันด้วยเครื่อง EPT TEST

 

2.  รักษาโรคในช่องปากและฟัน

ด้วย ทีมทันตแพทย์และทีมเจ้าหน้าที่ ที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะครบทางทุกสาขา จึงสามารถให้การรักษาได้ครอบคลุมทุกโรคภายในช่องปากและฟัน

 • รักษาภาวะการสูญเสียฟันธรรมชาติ ไม่มีฟันใช้เคี้ยวอาหารหรือเพื่อบุคลิกภาพที่ดี ด้วยการใส่รากฟันเทียมหรือฟันปลอมชนิดอื่นๆ

 • ตรวจเช็ดภาวะการมีกลิ่นปากเรื้อรังด้วยเครื่อง ORAL CHROMA

 • รักษาภาวะการมีรอยโรคหรือแผลเรื้อรังในช่องปากด้วย LASER และทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

 • ภาวะการมีอาการเจ็บปวดบริเวณขากรรไกรและใบหน้าโดยไม่ทราบสาเหตุ

 • ภาวะการสบฟันผิดปกติ ฟันห่าง และเรียงตัวไม่สม่ำเสมอ  

 • ภาวะการเป็นโรคปริทันต์อักเสบอย่างรุ่นแรง เช่น มีเลือดออกเวลาแปรงฟัน ฟันโยก

 • ภาวะการมีเหงือกร่นหรือยุบตัว

 • ภาวะการมีฟันผุ สึก บิ่น แตก ร้าวลึกถึงประสาทฟันและไม่ถึงประสาทฟัน

 • ภาวะการมีฟันฝัง ฟันคุด การมีตุ่มกระดูกงอกเกินบริเวณกระดูกขากรรไกรและเพดาน

 • ภาวะการพูดไม่ชัดในเด็กและผู้ใหญ่เนื่องจากการมีพังผืดบริเวณใต้ลิ้น

 • อุดฟันด้วย LASER เพื่อลดอาการเสียวฟันขณะอุดฟัน

 • รักษารากฟันด้วยเครื่อง MICRO SCOPE

รายชื่อแพทย์

รายชื่อแพทย์

เครื่องมือและเทคโนโลยี

Article

icon doctors information
คณะแพทย์
icon subscribe
กรอกอีเมล์รับข่าวสาร
icon Map
แผนที่
TH
EN
Vejthani Hospital Map ( Thai Version )
Vejthani Hospital Map ( Thai Version )