ศูนย์บริการและคลินิก

คลินิกโรคปอดและทางเดินหายใจ

   บริการตรวจ วินิจฉัย การรักษา และการฟื้นฟูโรคระบบทางเดินหายใจ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคระบบการหายใจโดยเฉพาะ พร้อมทั้งเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพในการรักษา และความพึงพอใจอย่างสูงสุดของผู้ป่วยเป็นสำคัญ
 

การตรวจและเครื่องมือแพทย์

 • เครื่องมือตรวจวัดสมรรถภาพปอด (Pulmonary Function Test)
 • เอกซเรย์ปอด (Chest X-Ray)
 • เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ปอด (CT Chest)
 • การส่องกล้องตรวจหลอดลมและตัดชิ้นเนื้อ เพื่อการวินิฉัยโรค (Bronchoscopy)
 

การบริการ

ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคต่อไปนี้
 • โรคหลอดลมอักเสบ
 • โรคหอบหืด
 • โรคถุงลมโป่งพอง
 • โรคปอดอักเสบหรือปอดบวม
 • โรคระบบการหายใจล้มเหลว
 • โรคเยื่อหุ้มปอด
 • วัณโรคปอด
 • การตรวจสมรรถภาพปอด
 • โรคที่เกี่ยวข้องกับการหายใจอื่นๆ

เวลาทำการ

   วัน  เวลา
   จันทร์  08.00 - 17.00 น.
   อังคาร  08.00 - 20.00 น.
   พุธ  08.00 - 19.00 น.
   พฤหัสฯ  13.00 - 20.00 น.
   ศุกร์   17.00 - 20.00 น.
   เสาร์  08.00 - 12.00 น. และ 17.00 - 19.00 น.
   อาทิตย์  08.00 - 17.00 น.

 

สถานที่

แผนกอายุรกรรม ชั้น 1 โรงพยาบาลเวชธานี 
 

การนัดหมายและติดต่อสอบถาม

โทร. (02) 734 - 0000 ต่อ 2200, 2204
โทรสาร (02) 734 - 0044
 

บริการทางการแพทย์

ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคต่อไปนี้
 • โรคหลอดลมอักเสบ
 • โรคหอบหืด
 • โรคถุงลมโป่งพอง
 • โรคปอดอักเสบหรือปอดบวม
 • โรคระบบการหายใจล้มเหลว
 • โรคเยื่อหุ้มปอด
 • วัณโรคปอด
 • การตรวจสมรรถภาพปอด
 • โรคที่เกี่ยวข้องกับการหายใจอื่นๆ

รายชื่อแพทย์

รายชื่อแพทย์

เครื่องมือและเทคโนโลยี

 • เครื่องมือตรวจวัดสมรรถภาพปอด (Pulmonary Function Test)
 • เอกซเรย์ปอด (Chest X-Ray)
 • เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ปอด (CT Chest)
 • การส่องกล้องตรวจหลอดลมและตัดชิ้นเนื้อ เพื่อการวินิฉัยโรค (Bronchoscopy)

แพ็กเกจและโปรโมชั่น

Article

วีดีโอ

icon doctors information
คณะแพทย์
icon ebook
37 ํc : Health Magazine online
icon subscribe
กรอกอีเมล์รับข่าวสาร
icon Map
แผนที่
TH
EN
Vejthani Hospital Map ( Thai Version )
Vejthani Hospital Map ( Thai Version )