ศูนย์บริการและคลินิก

คลินิกอายุรกรรม

การบริการ

คลินิกอายุรกรรม (Internal Medicine Clinic) โรงพยาบาลเวชธานี ให้บริการตรวจรักษาโรคทางอายุรกรรมทั่วไป และให้คำปรึกษา ด้านสุขภาพ โรงพยาบาลเวชธานีจัดเตรียมห้องปฏิบัติการพร้อมด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพรียบพร้อมด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย พร้อมที่จะให้การบริการที่ รวดเร็วเพื่อสนองต่อความต้องการของผู้ที่มาใช้บริการ รักษาโรคต่างๆ ดังนี้
 • โรคระบบต่อมไร้ท่อ 
 • โรคระบบประสาท
 • โรคระบบทางเดินอาหารและตับ
 • โรคไต
 • โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด
 • โรคระบบทางเดินหายใจ
 • โรคโลหิตวิทยา
 • โรคติดเชื้อ
 • โรคข้อและกระดูก
 • จิตเวช

เวลาทำการ

เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 - 20.00 น.
 

สถานที่

 

การนัดหมายและติดต่อสอบถาม

โทร. (02) 734 - 0000 ต่อ 2200, 2204
โทรสาร (02) 734 - 0044

บริการทางการแพทย์

ให้บริการตรวจรักษาโรคทางอายุรกรรมทั่วไป และให้คำปรึกษา ด้านสุขภาพ โรงพยาบาลเวชธานีจัดเตรียมห้องปฏิบัติการพร้อมด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพรียบพร้อมด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย พร้อมที่จะให้การบริการที่ รวดเร็วเพื่อสนองต่อความต้องการของผู้ที่มาใช้บริการ รักษาโรคต่างๆ ดังนี้
 • โรคระบบต่อมไร้ท่อ 
 • โรคระบบประสาท
 • โรคระบบทางเดินอาหารและตับ
 • โรคไต
 • โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด
 • โรคระบบทางเดินหายใจ
 • โรคโลหิตวิทยา
 • โรคติดเชื้อ
 • โรคข้อและกระดูก
 • จิตเวช

รายชื่อแพทย์

รายชื่อแพทย์

เครื่องมือและเทคโนโลยี

Article

icon doctors information
คณะแพทย์
icon ebook
37 ํc : Health Magazine online
icon subscribe
กรอกอีเมล์รับข่าวสาร
icon Map
แผนที่
TH
EN
Vejthani Hospital Map ( Thai Version )
Vejthani Hospital Map ( Thai Version )