ศูนย์บริการและคลินิก

คลินิกโรคติดเชื้อ

ให้บริการตรวจและรักษาโรคไข้และโรคติดเชื้อทุกชนิด
 

การตรวจและเครื่องมือแพทย์

 • การตรวจทางกล้องจุลทัศน์
 • การเพาะเชื้อต่างๆ ทำ antimicrobial sensitive tests
 • ตรวจทาง Serology เช่น IHA, HbsAg, anti HIV เป็นต้น
 • ตรวจระบบภูมิต้านทาน, CD4
 • ตรวจหาเชื้อไวรัส เช่น HIV, RNA
 • CT Scan, Ultrasound
   

การบริการ

 • ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคติดเชื้อทั่วไป
 • โรคติดเชื้อทางอายุรศาสตร์เขตร้อน เช่น Typhoid , Typhus , Dengue Fever , Leptospirosis, Malaria, Melioidosis
 • โรคติดเชื้อทั่วไป,โรคติดเชื้อทางระบบหายใจ หัวใจ,วัณโรค,ทางเดินปัสสาวะ ,กล้ามเนื้อ,กระดูก
 • โรคติดเชื้อเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ เช่น Gonorrhea ,Syphilis และอื่นๆ
 • โรคภูมิต้านทานบกพร่อง ได้แก่ HIV และอื่นๆ
 • ให้บริการเกี่ยวกับเสริมสร้างภูมิต้านทาน โดยการฉีด vaccine ป้องกันโรคต่างๆ เช่น บาดทะยัก,อีสุกอีใส,ไวรัสตับอักเสบ เป็นต้น
 • Parasitic infection, พยาธิในลำไส้, พยาธิในเนื้อเยื่อต่างๆ
 

เวลาทำการ

   วัน  เวลา
   จันทร์  07.00 - 22.00 น.
   อังคาร  07.00 - 22.00 น.
   พุธ  07.00 - 22.00 น.
   พฤหัสฯ  07.00 - 22.00 น.
   ศุกร์   07.00 - 22.00 น.
   เสาร์  07.00 - 22.00 น. 
   อาทิตย์  07.00 - 22.00 น.
 

สถานที่

โรงพยาบาลเวชธานี แผนกอายุรกรรม ชั้น 1
 

การนัดหมายและติดต่อสอบถาม

โทร. (02) 734 - 0000 ต่อ 2200, 2204
โทรสาร (02) 734 - 0044
 

บริการทางการแพทย์

 • ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคติดเชื้อทั่วไป
 • โรคติดเชื้อทางอายุรศาสตร์เขตร้อน เช่น Typhoid , Typhus , Dengue Fever , Leptospirosis, Malaria, Melioidosis
 • โรคติดเชื้อทั่วไป,โรคติดเชื้อทางระบบหายใจ หัวใจ,วัณโรค,ทางเดินปัสสาวะ ,กล้ามเนื้อ,กระดูก
 • โรคติดเชื้อเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ เช่น Gonorrhea ,Syphilis และอื่นๆ
 • โรคภูมิต้านทานบกพร่อง ได้แก่ HIV และอื่นๆ
 • ให้บริการเกี่ยวกับเสริมสร้างภูมิต้านทาน โดยการฉีด Vaccine ป้องกันโรคต่างๆ เช่น บาดทะยัก,อีสุกอีใส,ไวรัสตับอักเสบ เป็นต้น
 • Parasitic Infection, พยาธิในลำไส้, พยาธิในเนื้อเยื่อต่างๆ

รายชื่อแพทย์

รายชื่อแพทย์

เครื่องมือและเทคโนโลยี

 • การตรวจทางกล้องจุลทัศน์
 • การเพาะเชื้อต่างๆ ทำ Antimicrobial Sensitive Tests
 • ตรวจทาง Serology เช่น IHA, HbsAg, anti HIV เป็นต้น
 • ตรวจระบบภูมิต้านทาน, CD4
 • ตรวจหาเชื้อไวรัส เช่น HIV, RNA
 • CT Scan, Ultrasound

แพ็กเกจและโปรโมชั่น

Article

วีดีโอ

icon doctors information
คณะแพทย์
icon ebook
37 ํc : Health Magazine online
icon subscribe
กรอกอีเมล์รับข่าวสาร
icon Map
แผนที่
TH
EN
Vejthani Hospital Map ( Thai Version )
Vejthani Hospital Map ( Thai Version )