นัดหมายแพทย์ ออนไลน์

รายละเอียดการนัดหมายแพทย์

นัดหมายแพทย์ออนไลน์ กรุณากรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมาย * ให้ครบทุกช่อง

กรณีนัดหมายเร่งด่วน กรุณาติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2734-0000

หากท่านมีเอกสารประกอบใด ๆ กรุณาแนบด้านล่างนี้

ขนาดไฟล์ไม่เกิน 5 MB. (อนุญาตเฉพาะไฟล์ .zip, .pdf, .rar .jpg .jpeg .gif .png เท่านั้น)

ข้อมูลผู้ป่วย

-   (ถ้าทราบ)
ตัวอย่าง 0809999999 (ไม่ต้องใส่เครื่องหมาย - หรือเครื่องหมายอื่น)

หากเห็นภาพตัวอักษรไม่ชัดเจน คลิกที่นี่ เพื่อเปลี่ยน


** หมายเหตุ :
1.การนัดหมายแพทย์ออนไลน์จะสมบูรณ์เมื่อได้รับการโทรติดต่อกลับจากทางโรงพยาบาล
2.ขอความกรุณานัดหมายล่วงหน้า 1 วัน
3.หากต้องการนัดหมายแพทย์ภายในวันเดียวกัน นัดหมายทางโทรศัพท์ กรุณาโทร. 0-2734-0000