เกี่ยวกับเวชธานี

คุณภาพมาตรฐานระดับสากล

  Joint Commission International (JCI) Reaccredited 2016-2019
รับรองมาตรฐานโรงพยาบาล
  Joint Commission International (JCI) Certificate of Distinction CCPC Diabetes Mellitus Program 2016-2019
รับรองมาตรฐานรายโรค Diabetes Mellitus Program "การรักษาผู้ป่วยเบาหวาน"
  Joint Commission International (JCI) Certificate of Distinction CCPC Heart Failure Program 2019
รับรองมาตรฐานรายโรค Heart Failure Program "การดูแลรักษาผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว"
  Joint Commission International (JCI) Certificate of Distinction CCPC Knee Replacement Program 2016
รับรองมาตรฐานรายโรค Knee Replacement Program "การเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียม"
  2015 : HACCP
Hazard Analysis And Critical Control Point
Standards Codex Alimentarius Commission Hazard Analysis And Critical Control Point (Haccp) System And Guidelines For Its Application, Cac/ Rcp 1-1969,Rev.4 (2003)

more +

  2015 : GMP
Good Manufacturing Practice
Standards Codex Alimentarius Commission, Recommended International Code Of Practice General Principles Of Food Hygiene, Cac/Rcp1-1969, Rev.4 (2003).

more +

DMSc Certify Laboratory of Vejthani   2015 : การรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ จากกระทรวงสารธารณสุข
โรงพยาบาลเวชธานี ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO 15189 : 2012 และข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบด้านการแพทย์และสาธารณสุขของสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการตามรายการและวิธีทดสอบที่กำหนดในเอกสารแนบท้ายด้านใน ชันสูตรสาธารณสุข

more +

DMSc Certify Laboratory of Vejthani   2015 : การรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ จากกระทรวงสารธารณสุข
โรงพยาบาลเวชธานี ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO 15190 : 2003 และข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบด้านการแพทย์และสาธารณสุขของสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการตามรายการและวิธีทดสอบที่กำหนดในเอกสารแนบท้ายด้านใน ชันสูตรสาธารณสุข

more +

ISO 50001   2014 : ใบรับรองระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001
โรงพยาบาลเวชธานี ได้รับการรับรองระบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐานเลขที่ ISO : 50001 : 2011

more +

  Joint Commission International (JCI) Reaccredited 2013-2016
รับรองมาตรฐานโรงพยาบาล
  Joint Commission International (JCI) Certificate of Distinction CCPC Diabetes Mellitus Type 2 Program 2013-2016
รับรองมาตรฐานรายโรค Diabetes Mellitus Type 2 Program "การรักษาผู้ป่วยเบาหวาน ชนิดที่ 2"
  Joint Commission International (JCI) Certificate of Distinction CCPC Heart Failure Program 2013
รับรองมาตรฐานรายโรค Heart Failure Program "การดูแลรักษาผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว"
  Joint Commission International (JCI) Certificate of Distinction CCPC Knee Replacement Program 2013
รับรองมาตรฐานรายโรค Knee Replacement Program "การเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียม"
  2012 : Best Precision Award
Architect chemistry family integrated chip technology (ICT) Best Precision Award.

more +

  2012 : Continuous Excellent Quality
Bureau of Laboratory Quality Standards. Department of Medical Sciences. (Year 2011) - ABO blood grouping. Rh(D) grouping. Unexpected antibody screening test.

more +

  2012 : The Quality Standard
In recognition to Laboratory Department as a Member of Medical Sciences in reporting continuously the Quality Standard Assessment Analysis. In the year 2012 (Given in April 16, 2012).

more +

  2011 : Excellence Participation - Quality Assessment
The National External Quality Assessment in Parasitology (EQAP). For Excellence Participation in EQAP by subscribing as one of our members throughout the year 2011.

more +

  2011 : ISO 14001:2004 Accredited Environmental Management System (EMS)
Vejthani International Hospital decided to implement ISO 14001 (Environmental Management System) and obtain compliance certification in 2004 in order for the clients to know that we are implementing the proper system of good environment.

more +

  2010 - 2013 : JCI Joint Commission International Accreditation
A 538-bed, tertiary care hospital including an internationally-certified lab and pharmacy, advanced imaging facilities, clinical research center, and medical heliport; recovering patients.

more +

  2007- 2009 : HA Thailand Hospital Accreditation
Through JCI accreditation and certification, health care organizations have access to a variety of resources and services that connect them with the international community: an international quality measurement system for benchmarking.

more +

  2007 - 2008 : Thailand Consumers Choice
Thailand Consumers Choice , in short CC , is a well known brand. Recognition by CC is a measure of success for any brand because it means that the brand can be relied on. They approve brands based on research by an independent organization under the management of Asian Integrated Media Co. Ltd.

more +

  2006-2009 Prime Minister's Export Award (Best Service Provider)
Bangkok Thailand held its Prime Minister Export Award this year 2011.PM Export award was founded by Prime Minister Anand Panyarachun in 1992.This is the highest official award annually granted to Outstanding Thai Exporters.

more +

  2006 - 2009 Hospital and medical care services (ISO 9001:2000)
Vejthani International Hospital got the International Standard Organization 9001:2000 certification or known as ISO 9001:2000 Quality Management System in 2003

more +

  2006 - 2009 Hospital and medical care services (ISO 9000:1994)
Vejthani International Hospital got the International Standard Organization 9000:9014 certification or known as ISO 9001:2000 Quality Management System in 2003

more +

 
icon doctors information
คณะแพทย์
icon ebook
37 ํc : Health Magazine online
icon subscribe
กรอกอีเมล์รับข่าวสาร
icon Map
แผนที่
TH
EN
Vejthani Hospital Map ( Thai Version )
Vejthani Hospital Map ( Thai Version )