เกี่ยวกับเวชธานี

กรรมการผู้บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ดร.ชาคริต ศึกษากิจ

ประธานที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ศ.คลินิก นพ.เอาชัย กาญจนพิทักษ์

ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
รศ.นพ.ประเสริฐ ศัลย์วิวรรธน์

ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ศ.เกียรติคุณ นพ.ธีรชัย ฉันทโรจน์ศิริ

ผู้อำนวยการปฏิบัติการ
ดร.นพ.ตุลวรรธน์ พัชราภา

ผู้อำนวยการบริหารการเงิน
นายสรัสมิ์ วิบูลย์ประพันธ์

ผู้อำนวยการแพทย์
พญ.ปวีณา ศรีมโนทิพย์
 

 
icon doctors information
คณะแพทย์
icon ebook
37 ํc : Health Magazine online
icon subscribe
กรอกอีเมล์รับข่าวสาร
icon Map
แผนที่
TH
EN
Vejthani Hospital Map ( Thai Version )
Vejthani Hospital Map ( Thai Version )