บทความสุขภาพ

เมื่อผ่าตัดแผลเล็กได้...การผ่าตัดกระดูกสันหลังก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อีกต่อไป

Update : 21 ธันวาคม 2558

เมื่อผ่าตัดแผลเล็กได้...การผ่าตัดกระดูกสันหลังก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อีกต่อไป

       การผ่าตัดกระดูกสันหลัง สมัยก่อนถือว่าเป็นการผ่าตัดที่สำคัญกว่าการผ่าตัดชนิดอื่น ๆ เพราะการผ่าตัดกระดูกสันหลัง เป็นการรักษาที่เดิมพันด้วยความพิการของผู้ป่วย เนื่องจากอยู่ใกล้กับไขสันหลังของผู้ป่วย ดังนั้นในทางการแพทย์จึงพยายามหลีกเลี่ยงการผ่าตัดจนถึงที่สุด
       
       ปัจจุบันด้วยวิวัฒนาการที่ก้าวหน้า ด้วยเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยทางการแพทย์ การผ่าตัดกระดูกสันหลังจึงมีอันตรายน้อยลงกว่าในสมัยก่อนมาก ความเสี่ยงต่อการพิการแทบจะเป็นศูนย์ การพักฟื้นก็เร็วกว่าแต่ก่อนมาก ทำให้แพทย์เริ่มแนะนำให้ผู้ป่วยรักษาปัญหาของกระดูกสันหลังด้วยการผ่าตัดมากขึ้น เพื่อให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกลับมาเป็นปกติเร็วขึ้น และไม่ต้องทรมานกับอาการเจ็บปวดจากโรคของกระดูกสันหลังนานเกินความจำเป็น
       นอกจากการผ่าตัดกระดูกสันหลังจะลดความเสี่ยงลงแล้ว การนำเทคโนโลยีชั้นสูงเข้ามามีส่วนร่วมกับการผ่าตัด ยิ่งทำให้การผ่าตัดกระดูกสันหลังมีความปลอดภัยมากขึ้น ความแม่นยำสูงขึ้น จนศัลยแพทย์สามารถทำการผ่าตัดได้ โดยไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยตาเปล่าเหมือนในสมัยก่อน การเปิดแผลใหญ่จึงไม่จำเป็นเหมือนแต่ก่อน
 
       ทั้งนี้ โรงพยาบาลเวชธานี ได้นำเทคโนโลยีเหล่านี้เข้ามา เพื่อให้การทำผ่าตัดกระดูกสันหลังเป็นเรื่องง่ายสำหรับศัลยแพทย์ เทคโนโลยีประกอบด้วย 
       1. O - arm เป็นอุปกรณ์ที่พัฒนา เครื่อง x - ray C - arm ที่มีใช้อยู่ตามโรงพยาบาลทั่วไป แต่ O - arm จะเป็นเครื่อง x - ray ที่ดูพร้อมกันได้ทั้ง 2 มิติ และสามารถนำภาพทั้ง 2 มิติตัดออกเป็นรูปภาพ เช่นเดียวกับเรื่อง CT scan
       
       2. Navigator เป็นเครื่องที่ใช้สำหรับการใส่อุปกรณ์เข้าไปในกระดูกสันหลัง โดยทำงานร่วมกับ O - arm เครื่องจะมีคลื่นเพื่อจะจับตำแหน่ง และทิศทางของอุปกรณ์ทุกชนิดที่แพทย์ใช้ และนำไปประมวลออกมาเป็นภาพร่วมกับภาพตัดของกระดูกจากเครื่อง O - arm ทำให้แพทย์สามารถเห็นอุปกรณ์ที่ใช้และวัสดุที่ใส่ให้เข้าไปในกระดูกสันหลังผู้ป่วยได้ โดยไม่ต้องใช้การเปิดแผล หรือใช้ประสบการณ์ความชำนาญของแพทย์
 
       ดังนั้นเมื่อนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมารวมกับความชำนาญของศัลยแพทย์ ความแม่นยำในการผ่าตัดจึงมีได้สูง ในขณะเดียวกัน ความผิดพลาดก็แทบจะไม่เกิดขึ้นเลย ทั้งนี้การผ่าตัดกระดูกสันหลังจึงไม่จำเป็นต้องเปิดแผลใหญ่อีกต่อไป

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อเฉพาะทางด้านโรคกระดูกสันหลัง
โรงพยาบาลเวชธานี      

โดย...manager.co.th

icon doctors information
คณะแพทย์
icon ebook
37 ํc : Health Magazine online
icon subscribe
กรอกอีเมล์รับข่าวสาร
icon Map
แผนที่
TH
EN
Vejthani Hospital Map ( Thai Version )
Vejthani Hospital Map ( Thai Version )