บทความสุขภาพ

คัพไหนก็ไร้กังวล ด้วยเทคนิคกระตุ้นฮอร์โมนสร้างน้ำนมแม่

Update : 20 มกราคม 2557

คัพไหนก็ไร้กังวล ด้วยเทคนิคกระตุ้นฮอร์โมนสร้างน้ำนมแม่

ในช่วงที่ผู้หญิงกำลังตั้งครรภ์ หลายคนอาจเกิดความกังวลในเรื่องของปริมาณน้ำนมว่าจะเพียงพอกับความ ต้องการของลูกหรือไม่ ในอดีตเรามักจะเชื่อกันว่าผู้หญิงที่มีหน้าอกเล็ก อาจสร้างน้ำนมได้ในปริมาณที่น้อยกว่าผู้หญิง ที่มีหน้าอกใหญ่ ความเป็นจริงแล้วการสร้างน้ำนมสามารถเกิดได้อย่างมีประสิทธิภาพในผู้หญิงทุกคน เพราะกระบวน การสร้างน้ำนมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของร่างกายในช่วงที่ผู้หญิงตั้งครรภ์ ร่วมกับการกระตุ้นด้วยวิธีธรรมชาติ ของแม่
 
กระบวนการสร้างน้ำนมในร่างกายของคุณแม่ตั้งครรภ์ มีความสำคัญอย่างมาก ซึ่ง พญ.ศรีวไล ทัศนวิภาส กุมารแพทย์ทารกแรกเกิด โรงพยาบาลเวชธานี ได้อธิบายถึงกระบวนการสร้างน้ำนมในช่วงวัยเด้กและวัยรุ่นว่า เนื้อเยื่อเต้านมมีการ เจริญเติบโต และแตกพานเพียงเล็กน้อย แต่เมื่อเข้าสู่ช่วงตั้งครรภ์ท่อน้ำนมจะแตกแขนงมากขึ้น ฮอร์โมนเอสโตรเจน และโปรเจสเตอโรน จะกระตุ้นการสร้างเยื่อบุผนังของต่อมน้ำนม ทำให้เต้านมของหญิงตั้งครรภ์ มีขนาดและน้ำหนัก เพิ่มขึ้น ประมาณ 2-3 เท่าของปกติในไตรมาสที่ 3
       
ภายในเต้านมจะประกอบไปด้วย ท่อน้ำ นม และเซลล์ที่ทำหน้าที่สร้าง น้ำนม ซึ่งประกอบด้วยเซลล์ 2 ชั้นคือ เซลล์ชั้นใน ทำหน้าที่สร้างโดยอาศัย การกระตุ้นจากฮอร์โมนโปรแลคติน ที่หลั่งมาจากต่อมใต้สมอง กระตุ้น อะวิโอลา เซลล์ (Alveolar cell) ให้สร้างน้ำนม ซึ่งฮอร์โมนโปรแลคติน จะขึ้นสูงสุดหลังลูกหยุดดูดนม 30 นาที หลังจากนั้นระดับออร์โมนในเลือดจะ ค่อยๆ กลับสู่ระดับปกติ ประมาณ 3 ชั่วโมง หลังดูดนม ดังนั้นเพื่อให้มี ฮอร์โมนในเลือดสูงตลอดเวลา ต้องให้ ลูกดูดนมบ่อยๆ และสม่ำเสมอเต้านมจะได้สร้างน้ำนมเพิ่มขึ้น ยิ่งถ้าให้ลูกดูดนมช่วงกลางคืน ฮอร์โมนโปรแลคติน ก็จะช่วยสร้างน้ำนมได้ดีมากกว่า กลางวัน 
 
ต่อมาคือส่วนเซลล์ชั้นนอกเป็นเซลล์กล้ามเนื้อเรียบเรียกว่า เซลล์ไมโออิปิธีเลียล เซลล์ (Myoepithelial cell) เรียงตัวประสานกันรอบเซลล์ชั้นใน จะหดตัวทำให้น้ำนมที่สร้างไว้แล้วไหลเข้าสู่ท่อน้ำนม เมื่อได้รับการกระตุ้นจาก ฮอร์โมนออกซิโทซิน ซึ่งการหลั่งของฮอร์โมนชนิดนี้ จะเกิดขึ้นเมื่อทารกดูดนม และยังขึ้นกับการกระตุ้น ยับยั้ง โดยประสาทสัมผัสทั้ง 5 เช่น เมื่อได้ยินเสียงลูกร้องหรือมองเห็นลูกจะเกิดการกระตุ้นให้มีการหลั่งฮอร์โมนทำให้ น้ำนมไหลได้ หรือในทางตรงข้าม เมื่อมีความเครียด เจ็บปวด กังวล หรือขาดความเชื่อมั่น จะมีผลยับยั้งการหลั่ง ออร์โมน ทำให้น้ำนมไม่เพียงพอตามความต้องการ 
 
ดังนั้นการดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง ทำจิตใจให้เบิกบานแจ่มใส รวมทั้งมีความมั่นใจว่าสามารถมีน้ำนมได้ เพียงพอกับความต้องการของลูก เพื่อการเจริญเติบโต และมีพัฒนาการที่สมบูรณ์ของลุกน้อย
 
โดย พญ.ศรีวิไล ทัศนวิภาส 
กุมารแพทย์ทารกแรกเกิด โรงพยาบาลเวชธานี 

icon doctors information
คณะแพทย์
icon subscribe
กรอกอีเมล์รับข่าวสาร
icon Map
แผนที่
TH
EN
Vejthani Hospital Map ( Thai Version )
Vejthani Hospital Map ( Thai Version )