บทความสุขภาพ

Safe สายตาให้ปลอดภัย บอกลาแว่น ไร้กรอบอย่างไร้กังวล

Update : 20 มกราคม 2557

Safe สายตาให้ปลอดภัย บอกลาแว่น ไร้กรอบอย่างไร้กังวล

การใส่แว่นสำหรับคนที่มีปัญหาสายตาสั้น ยาว หรือเอียงนั้น สำหรับบางคนอาจไม่ใช่สิ่งที่ชอบนัก เพราะทำให้ วิถีชีวิตแบบเดิมๆ ที่เคยทำตอนไม่ใส่แว่นหายไป จะเล่นกีฬา แต่งหน้าสวย อ่านหนังสือ หรือทำกิจกรรมอื่นๆ ก็กลาย เป็นอุปสรรคเสียแล้ว
 
สารพัดปัญหาสายตาที่เกิดขึ้นนี้ น.อ. (พิเศษ) นพ.อนุวัตร จิตต์จรัส จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระจกตา และรักษาสายตา โรงพยาบาลเวชธานี อธิบายไว้ว่า สายตานั้นเปรียบเสมือนกล้องถ่ายรูป ซึ่งเลนส์อาจมี ความเสื่อมหลายจุดทั้งด้านหน้าและด้านหลังตามระยะเวลา เพราะสายตาคนเราไม่ได้คงที่ไปตลอดชีวิต อย่างใน เด็กแรกเกิดจะสายตายาว และมองเห็นได้แค่ริมฝีปากของแม่ แต่พอเริ่มโตขึ้น กระบอกสายตาขยาย ก็จะทำให้ ภาวะสายตามีความพอดี แต่ทั้งนี้ถ้ามีกรรมพันธุ์ของความผิดปกติทางสายตา หรือมีปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม เช่น พฤติกรรมการเล่นคอมพิวเตอร์ ไอแพด หนักๆ ฯลฯ ก็อาจทำให้เกิดภาวะสายตาสั้นก่อนวัย 
 
ส่วนภาวะสายตายาวหรือเอียง ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในคนที่มีอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป สาเหตุเกิดจากกล้ามเนื้อตาล้า เปรียบเสมือนกล้องถ่ายรูปไม่สามารถซูมเข้าได้ ทำให้มองระยะใกล้ไม่เห็น  ซึ่งจริงๆ แล้ว เราสามารถฝึกบริหาร กล้ามเนื้อตาให้แข็งแรงขึ้นได้ด้วยการฝึกมองตัวหนังสือในระยะใกล้-ไกลให้สม่ำเสมอ
 
ทั้งนี้ปัญหาสายตาที่เกิดขึ้น แม้ว่าจะมีวิธีแก้ด้วยการใส่แว่น หรือคอนแทคเลนส์ก็ตาม แต่ก็ไม่ใช่คำตอบที่ดีที่สุด โดยเฉพาะผู้ที่มีอุปสรรคในการใช้ชีวิต ทั้งไลฟ์สไตล์ที่ชอบเล่นกีฬา หรือาชีพที่ต้องอาศัยบุคลิกภาพที่ดี รวมถึงผู้ที่มี ความเสี่ยงต่อการเกิดตาแห้งจากการใส่คอนแทคเลนส์ โดยจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้เผยว่า พัฒนาการด้านการรักษา สายตา เดิมทีเริ่มจากการใส่แว่น ต่อมาก็เป็นคอนแทคเลนส์ แต่สำหรับบ้านเรายังค่อนข้างอันตราย เพราะใช้กันอย่าง ผิดวิธี และหาซื้อได้ง่าย ไม่เหมือนในต่างประเทศที่จักษุแพทย์จะต้องเป็นผู้อนุมัติให้ใช้ การทำเลสิกจึงเป็น อีกทางเลือกสำหรับคนที่ไม่อยากใส่แว่นตา และคอนแทคเลนส์ ซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีเทคโนโลยีการทำเลสิกที่สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูง เพราะต้องวิเคราะห์ให้แน่ชัดว่า ผู้ที่มีภาวะสายตาผิดปกติชนิดใด ต้องรักษาแบบไหน เช่น
 
พีอาร์เค (PRK : Photorefractive Keratectomy) การรักษาภาวะสายตาผิดปกติ แบบไม่มีการแยกชั้นกระจกตา เหมาะกับผู้ที่มีตาแห้ง หรือกระจกตาบาง โดยแพทย์จะทำการ ลอกผิวกระจกตาชั้นบนออก จากนั้นจึงใช้เครื่อง เอ็กไซเมอร์ เลเซอร์ เป็นเทคโนโลยีใหม่ยิงเลเซอร์ความเร็วสูง เพื่อปรับ ความโค้งกระจกตาแล้วปิดแผลด้วยคอนแทคเลนส์ รอให้ผิว กระจกตาด้านบนปิดสนิทดังเดิมจึงนำคอนแทคเลนส์ออก 
 
เลสิก (LASIK : Laser In-Situ keratomileusis) การรักษาภาวะสายตาสั้น สายตายาวโดยกำเนิด และสายตา เอียงแบบถาวร โดยการแยกชั้นกระจกตาด้านบนขึ้นด้วยเครื่อง Microkeratome แล้วใช้เครื่องเอ็กไซเมอร์เลเซอร์ ปรับเปลี่ยน ความโค้งของกระจกตาในชั้นลึกลงไปตามที่จักษุแพทย์คำนวณ ไว้แล้วจึงปิดผิวกระจกตาลงดังเดิม
 
เฟมโตเลสิก (FemtoLASIK : Femtosecond – LASIK) เลสิกแบบไร้ใบมีด (Bladeless LASIK) เป็น เทคโนโลยีการทำเลสิกที่ใช้เลเซอร์ทุกขั้นตอน (All laser LASIK) ตั้งแต่แยกชั้นกระจกตาด้วยเฟมโตเซคเคิลเลเซอร์ ของ LDV และปรับความโค้งกระจกตาด้วยเครื่อง เอ็กไซเมอร์ เลเซอร์ เพิ่มความแม่นยำ ปลอดภัย แผลหายเร็ว และเพิ่ม โอกาสในผู้ที่มีกระจกตาบาง, แบน หรือโค้งผิดรูป สามารถ แก้ไขโดยเทคโนโลยีใหม่นี้ได้ 
       
การรักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วยวิธีเหล่านี้ สำคัญคือการใช้เครื่องเอ็กไซเมอร์เลเซอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง ในการยิงเลเซอร์ที่มีความเร็วถึง 750 ครั้ง /วินาที มีระบบติดตามความเคลื่อนไหวของลูกตา 6 ทิศทาง สามารถปรับ ลำแสงเลเซอร์ให้ตกในตำแหน่งที่ต้องการได้อย่างแม่นยำ การรักษาจึงมีความรวดเร็ว ได้ผลดี ผู้รักษาฟื้นตัวได้เร็ว กว่าวิธีเดิมๆ การรักษาสายตาด้วยเลสิกแบบใหม่ แม้ว่าจะมีความปลอดภัยสูง แต่ก็อาจมีความกังวลอยู่บ้างสำหรับผู้ที่ อยู่ระหว่างการตัดสินใจ ดังนั้นควรศึกษาหาข้อมูลให้ดีก่อน และควรเลือกแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญโดยตรง สถานพยาบาลมีความน่าเชื่อถือ รวมถึงการดูแลดวงตาตัวเองให้พร้อมก่อนมาทำเลสิก โดยเฉพาะคนที่ใส่ คอนแทคเลนส์ เป็นประจำ ควรงดใส่อย่างน้อย 3 -7 วัน (สำหรับเลนส์นิ่ม และเลนส์แข็ง) ไม่ควรขับรถมาเอง และควรนำแว่นกันแดดมาด้วย เพราะการตรวจจะมีการหยอดยาขยายม่านตา ทำให้สู้แสงไม่ได้ 4 - 6 ชั่วโมง
 
 
โดย น.อ. (พิเศษ) นพ.อนุวัตร จิตต์จรัส 
จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระจกตา และรักษาสายตา โรงพยาบาลเวชธานี 
 
 

icon doctors information
คณะแพทย์
icon ebook
37 ํc : Health Magazine online
icon subscribe
กรอกอีเมล์รับข่าวสาร
icon Map
แผนที่
TH
EN
Vejthani Hospital Map ( Thai Version )
Vejthani Hospital Map ( Thai Version )