บทความสุขภาพ

เซ็กซ์ไม่ปลอดภัย ไวรัส HPV มะเร็งที่ไม่ได้เป็นแค่ผู้หญิง

Update : 20 มกราคม 2557

เซ็กซ์ไม่ปลอดภัย ไวรัส HPV มะเร็งที่ไม่ได้เป็นแค่ผู้หญิง

สมัยนี้ใครที่ว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อย่างเอดส์ ว่าน่ากลัวที่สุดแล้ว คงต้องคิดใหม่ เพราะด้วยพฤติกรรม รสนิยมที่หลากหลายชัดเจนมากขึ้นของ คนยุคปัจจุบันนี้ มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อีกหลายโรค ซึ่งนอกจากเอดส์แล้ว ที่ต้องระวังมากๆ ก็คือเชื้อ HPV
 
ทั้งนี้ นายแพทย์กมล ภัทราดูลย์ สูติ-นรีแพทย์ด้านมะเร็ง โรงพยาบาลเวชธานี เผยว่า เชื้อ HPV เป็นเชื้อไวรัสที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ดังนั้นทั้งหญิงและชายหากมีเพศสัมพันธ์กับผู้ติดเชื้อ ก็สามารถติดเชื้อ HPV ได้ทุกทาง ซึ่งสามารถติดต่อและก่อให้เกิดมะเร็งในอวัยวะสืบพันธุ์ส่วนอื่นๆ ได้เช่นกัน เช่นในผู้หญิงก่อให้เกิดมะเร็งช่องคลอด อวัยวะสืบพันธุ์ภายนอก และทวารหนักได้ เป็นต้น ส่วนในผู้ชาย สามารถก่อให้เกิดมะเร็งที่องคชาติ และทวารหนัก เป็นต้น
 
แต่ความเกี่ยวข้องหรือความสัมพันธ์ในแง่การเป็นต้นเหตุสำคัญยังไม่ชัดเจนเท่ามะเร็งปากมดลูก คือ ตรวจไม่พบเชื้อ HPV ในผู้ป่วยที่เป็นมะเร็ง ของอวัยวะดังกล่าวทุกคนเช่นเดียวกับในมะเร็งปากมดลูก แต่ทั้งนี้เชื้อHPV ยังถูกพบว่าหลักฐานความเกี่ยวข้องของ HPV กับมะเร็งในช่องปากและคอ อีกด้วย สำหรับใน ผู้หญิงจะพบเชื้อ HPV (Human Papilloma Virus) ในเนื้อเยื่อของมะเร็งปากมดลูกถึงร้อยละ 99.7 สรุปได้ว่าเชื้อ HPV เป็นสาเหตุจำเพาะของมะเร็งปากมดลูก ส่วนสาเหตุหรือปัจจัยอื่นๆ เป็นเพียงปัจจัยที่ทำให้ปากมดลูกมีโอกาสติดเชื้อ HPV ได้ง่ายขึ้น เช่น
- การตั้งครรภ์หรือมีลูกหลายคน 
- การมีประวัติเป็นกามโรค 
- การรับประทานยาคุมกำเนิดเป็นเวลานาน 
- การไม่มารับการตรวจคัดโรคมะเร็งปากมดลูก 
- การมีคู่นอนหลายคน 
- การมีเพศสัมพันธ์เมื่ออายุน้อย
 
ในส่วนของผู้ชายเอง อย่าคิดว่าเชื้อ HPV จะมีแค่ในผู้หญิงที่จะเป็นโรคนี้เท่านั้นเพราะปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผล ต่อฝ่ายชาย ก็มีอยู่มาก โดยเฉพาะพฤติกรรมเสี่ยงเหล่านี้ เช่น การมีเพศสัมพันธ์ในแบบออรัลเซ็กซ์กับฝ่ายหญิงที่มี เชื้อHPV บริเวณปากมดลูก ในขณะที่ช่องปากของฝ่ายชายไม่สะอาด มีแผล, การเปลี่ยนคู่นอนบ่อยๆ เป็นต้น นอกจากนี้ ปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ เช่น การสูบบุหรี่, ภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ, สตรีที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมต่ำ, พันธุกรรม และ การขาดสารอาหารบางชนิดก็มีส่วนเช่นกัน
 
 
 
โดย  นายแพทย์กมล ภัทราดูลย์
สูติ-นรีแพทย์ด้านมะเร็ง โรงพยาบาลเวชธานี
 
 

icon doctors information
คณะแพทย์
icon ebook
37 ํc : Health Magazine online
icon subscribe
กรอกอีเมล์รับข่าวสาร
icon Map
แผนที่
TH
EN
Vejthani Hospital Map ( Thai Version )
Vejthani Hospital Map ( Thai Version )