บทความสุขภาพ

เครื่องวัดระดับกลิ่นปาก ช่วยทันตแพทย์รักษาตรงจุด

Update : 15 มกราคม 2557

เครื่องวัดระดับกลิ่นปาก ช่วยทันตแพทย์รักษาตรงจุด

กลิ่นปากเป็นปัจจัยสำคัญของความมั่นใจในการสนทนาอย่างใกล้ชิดกับผู้อื่น และมีคนจำนวนมากที่พลาดโอกาสการรักษา จึงเป็นเรื่องน่าเสียดายที่ปัญหากลิ่นปากไม่ได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้อง

 

กลิ่นปากมีสาเหตุจากอะไร

กลิ่นไม่พึงประสงค์ในช่องปากเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ ทั้งจากภายในและภายนอกช่องปาก แต่ประมาณร้อยละ 80 -90 มีสาเหตุมาจากภายในช่องปาก โดยสาเหตุหลักจากภายในช่องปาก มักมาจากคราบขาวที่อยู่บนลิ้น และคราบจุลินทรีย์ หรือขี้ฟันที่เกาะอยู่บนตัวฟัน หรือรากฟัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่บริเวณลึกลงไปในร่องเหงือก
 
ส่วนสาเหตุจากภายนอกช่องปาก มักมาจากระบบทางเดินหายใจ และทางเดินอาหาร ซึ่งจะทำให้เกิดกลิ่นออกมาจากในลำคอ และลมหายใจได้
 
หัวใจสำคัญของการแก้ไขปัญหากลิ่นปาก คือการกำจัดสาเหตุแห่งการเกิดกลิ่นปากนั้นให้หมดไป แต่ปัญหาคือเราจะทราบได้อย่างไรว่ากลิ่นที่เกิดขึ้นนั้นมีสาเหตุมาจากที่ใด ในช่องปากหรือนอกช่องปากกันแน่
 

เครื่องวัดระดับกลิ่นปาก เผยที่มาของกลิ่นไม่พึงประสงค์

“เครื่องวัดระดับกลิ่นปาก” เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่สามารถตรวจวัดชนิดและปริมาณของกลิ่น หรือก๊าซที่มีอยู่ในช่องปากได้ ซึ่งเป็นก๊าซหลัก 3 ชนิดที่ทำให้เกิดกลิ่นมากที่สุด ได้แก่ ไฮโดรเจนซัลไฟด์ เมทิลเมอร์แคปแทน และไดเมทิลซัลไฟด์
 
ถ้ากลิ่นนั้นมีสาเหตุมาจากในช่องปาก ระดับของก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ หรือเมทิลเมอร์แคปแทนจะขึ้นสูง แต่ถ้ากลิ่นมีสาเหตุมาจากทางเดินหายใจ หรือทางเดินอาหาร ระดับของก๊าซไดเมทิลซัลไฟด์จะขึ้นสูง เครื่องวัดระดับกลิ่นปาก ช่วยทันตแพทย์รักษาตรงจุด
 

วิธีการรักษา

วิธีการรักษาคือ ต้องหาสาเหตุให้ได้ก่อน แล้วจึงขจัดสาเหตุออกไป ซึ่งหากมีโรคไม่ว่าจะเป็นโรคจากภายใน หรือภายนอกช่องปากก็ตาม ต้องรักษาโรคนั้นๆ ก่อน ถ้าโรคหายแล้วแต่กลิ่นปากยังคงอยู่ ก็ต้องปรับพฤติกรรมหลายๆ อย่างในการใช้ชีวิตประจำวัน ซึ่งต้องซักประวัติและวิเคราะห์ในรายละเอียดมากพอสมควร เพราะฉะนั้น ผู้ที่กำลังประสบปัญหาการมีกลิ่นปาก ควรเข้ามารับการตรวจวินิจฉัย และทำการวัดกลิ่นด้วยเครื่องมือดังกล่าวก่อน เพื่อค้นหาว่าท่านมีกลิ่นปากจริงหรือไม่ เพราะบางท่านอาจคิดไปเอง ถ้ามีกลิ่นปากจริง กลิ่นนั้นมีสาเหตุมาจากในช่องปาก หรือนอกช่องปาก เมื่อรู้สาเหตุที่แน่ชัดแล้วจะได้ทำการรักษาได้อย่างถูกต้องตรงจุดต่อไป
 

สอบถามเพิ่มเติมที่ ศูนย์ทันตกรรมเดนทัลลิส 

โทร. 0-2734-0366-7, 0-2734-0000 ต่อ 3000, 3001, 3004

 
 
 
 

icon doctors information
คณะแพทย์
icon ebook
37 ํc : Health Magazine online
icon subscribe
กรอกอีเมล์รับข่าวสาร
icon Map
แผนที่
TH
EN
Vejthani Hospital Map ( Thai Version )
Vejthani Hospital Map ( Thai Version )