รายการ 108 Living

เรื่อง

วิทยากร

ออกอากาศ

เทคนิคการนำกระดูกอ่อนใบหู แก้ไขจุดบกพร่องของร่างกาย

ผศ.นพ.จำรูญ ตั้งกีรติชัย
แพทย์ด้านหู คอ จมูก
  ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า

7 เม.ย.56

การผ่าตัดมดลูกไร้แผล กรณีมดลูกใหญ่กว่าปกติ

นพ. กิตติ ตู้จินดา
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช

14 เม.ย.56

เทคนิคใหม่มะเร็งเต้านมไม่ต้องตัดทิ้ง

นพ. ธงชัย ศุกรโยธิน
ศัลยแพทย์ด้านมะเร็งเต้านม

21 เม.ย.56

วิธีสังเกตุตัวเอง คุณแก่ก่อนวัยหรือไม่

นพ. อรรถสิทธิ์ อมรถนอมโชค
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย

28 เม.ย.56

 

 

เรื่อง

วิทยากร

ออกอากาศ

การผ่าตัดมดลูกไร้แผล กรณีมดลูกใหญ่กว่าปกติ

นพ. กิตติ ตู้จินดา
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดผ่านกล้อง
ทางนรีเวช และคุณ วรเทวี สันตติกานต์
(คนไข้ ร่วมพูดคุยในรายการ)

6 เม.ย.56

อ้วนในเด็ก
พญ. เอินฟ้า ณ นคร
กุมารแพทย์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม  
13 เม.ย.56
ท้องอืดเรื้อรัง อาการที่สร้างปัญหาไม่ธรรมดา

นพ. รัชวิชญ์ เจริญกุล
อายุรแพทย์ระบบทางเดินอาหารและตับ

20 เม.ย.56

เทคโนโลยีการรักษาสายตาให้เหมาะกับอาชีพ

นาวาอากาศโท นพ. อนุวัตร จิตต์จรัส 
จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระจกตา และรักษาสายตา

27 เม.ย.56

   
 

เรื่อง

วิทยากร

ออกอากาศ

เทคนิคการรักษาสายตาสั้นในเด็ก และวัยรุ่น

นาวาอากาศโท นพ. อนุวัตร จิตต์จรัส 
จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระจกตา และ รักษาสายตา     

1 เม.ย.56

เทคนิคการรักษาสายตาสั้นในวัยผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ
นาวาอากาศโท นพ. อนุวัตร จิตต์จรัส 
จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระจกตา และรักษาสายตา  
8 เม.ย.56
ทำไมถึงต้องอัลตราซาวด์หัวใจ

นพ.วิพัชร พันธวิมล
อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจ

15 เม.ย.56
ฝึกขับถ่ายถูกต้อง เรื่องเล็กที่ไม่ควรมองข้าม

นพ. บุญเลิศ  อิมราพร
อายุรแพทย์ระบบทางเดินอาหาร และตับ

22 เม.ย.56

ปัญหาอุจจาระเล็ด แก้ไขด้วย Manometry

    นพ. บุญเลิศ  อิมราพร
อายุรแพทย์ระบบทางเดินอาหาร และตับ

29 เม.ย.56

   
 
ข้อมูลสุขภาพ
 
Untitled Document
1) { $no = $Per_Page * $Page; } while($objResult = mysql_fetch_array($objQuery)) { $no++; ?>
" target="_blank">
Untitled Document
1) { $no = $Per_Page * $Page; } while($objResult = mysql_fetch_array($objQuery)) { $no++; ?>
" target="_blank">ตอน
โดย
ข้อมูลสุขภาพ ทั้งหมด รายการ TV ย้อนหลัง ทั้งหมด
   
   
 
  Thailand Consumers Choice,
   
Thailand Consumers Choice แบรนด์ที่อยู่ในใจมวลชน Consumers Choice หรือ CC เป็นเสมือนตัวชี้วัดความสำเร็จของแบรนด์ต่างๆ โดยดูจากความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ในตัวสินค้าและบริการ เฉพาะสาขานั้นๆ โดยมีพื้นฐานมาจากการเก็บข้อมูล
     วิจัยขององค์กรอิสระซึ่งอยู่ภายใต้ การจัดการของบริษัท Asian Integrated Media จำกัด ปัจจุบัน Consumers Choice ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย ในเอเชียแปซิฟิกและยุโรปและเมื่อเร็วๆ นี้
    โรงพยาบาลเวชธานี ได้รับการยืนยันจาก Consumers Choice ถึงการยอมรับของผู้บริโภคแล้วว่า เป็นแบรนด์ที่แข็งแกร่งในตลาด สาขาสถานพยาบาล ซึ่งประชาชนให้ความไว้วางใจและเชื่อมั่นในคุณภาพการให้บริการ
   
By MCD

   

 
  Call Center : 02-734-0000  Ambulance Service : 0-2734-0001  Fax :0-2734-0008
© Hospital Vejthani Hospital 1 Ladprao Road 111, Klong-Chan, Bangkapi, Bangkok, Thailand 10240
Email : [email protected]

   
     
Vejthani Hospital
 
 
ปรึกษาแพทย์ Online
อาการของคุณเป็นอย่างไร? เรามีคำตอบ
แน่นหน้าอก หายใจติดขัด
ปวดศีรษะ อาเจียน ง่วงนอน
หัวใจเต้นแรง ร่างกายอ่อนเพลีย
อุจจาระปนเลือด หรือ ปัสสาวะปนเลือด
อาการเหล่านี้เป็นสัญญาณเตือน