TALK TO DOCTORS : Post your Questions   To make an online appointment Plan your visit to Vejthani Hospital New Website www.vejthani.com
 
 
   
       ภาวะกระดูกสันหลังทับเส้นประสาท หรือ กระดูกทับเส้น ที่ผู้ป่วยนิยมพูดกันบ่อยๆ คือ ภาวะที่เกิดจากการเสื่อมสภาพของโครงสร้างกระดูกสันหลัง ซึ่งเกิดจากอายุที่มากขึ้นและการเสื่อมสภาพจะเกี่ยวข้องกับการใช้งาน การยกของหนัก ตลอดจนอุบัติเหตุกระแทกบริเวณกระดูกสันหลังบ่อยๆ ทำให้กระดูกสันหลังเสื่อมเร็วขึ้น พบว่ามีการเสื่อมของหมอนรองกระดูกสันหลังและข้อต่อกระดูกสันหลังด้านหลัง (ข้อต่อฟาเซ็ท) ทำให้เกิดการทรุดตัวของโครงสร้างกระดูกสันหลัง ร่างกายจะมีการตอบสนองโดยการสร้าง กระดูกงอก หรือหินปูนขึ้นมา เพื่อต้านการทรุดตัวดังกล่าว กระดูกงอกที่ร่างกายสร้างขึ้นมาใหม่ส่วนใหญ่จะไม่มีอาการ แต่บางรายเกิดกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทและทำให้เกิดอาการปวดร้าวไปตามเส้นประสาท ทำให้ปวดขาชาขา ผู้ป่วยที่มีกระดูกสันหลังเสื่อมและทรุดพบว่าถ้ามีการทรุดตัวมากขึ้นก็จะทำ ให้เกิดกระดูกสันหลังคด หรือบางรายผู้ป่วยก็พบว่าทำให้กระดูกสันหลังเคลื่อน

อาการภาวะหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาท

      อาการแสดงที่พบบ่อยๆ มีอาการปวดหลัง เป็นๆ หายๆ เป็นเวลานาน มีอาการปวดขาตั้งแต่บริเวณสะโพกร้าวไปบริเวณน่อง เท้า ซึ่งจะปวดมากเวลาเดิน ทำ ให้เดินได้ไม่ไกล ต้องหยุดเดินเป็นระยะๆ อาการปวดหลังร้าวลงขาข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้าง เป็นอาการเด่นของโรคหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาท ปวดมากหรือปวดน้อยขึ้นอยู่ว่ากดมากหรือน้อยเป็นสำคัญ ถ้าทิ้งไว้นาน เส้นประสาทจะทำงานได้น้อยลง อาการชาและอ่อนแรงของขาซีกนั้นจะเริ่มเด่นชัดขั้น อาการทั้งหมดจะเป็นลักษณะค่อยเป็นค่อยไป ดังนั้น คนที่เป็นจะคุ้นเคยกับอาการและบอกรายละเอียดของอาการได้เป็นอย่างดี พบว่ามี 1-2 % ของผู้ป่วยที่มีกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทอย่างรุนแรง มีอาการ กล้ามเนื้อขาอ่อนแรง เดินไม่ได้ และควบคุมการขับถ่ายไม่ได้

อาการกระดูกสันหลังทับเส้นประสาท โดย โรงพยาบาลเวชธานี

การป้องกันภาวะหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาท

      สำหรับวิธีป้องการอันดับแรกคือการเล่นกีฬา การออกกลังกายอย่างสม่ำเสมอ ประการที่สอง ลดงานของกล้ามเนื้อหลังลง โดยการปรับท่านั่งให้หลังตรง หรือเดินตัวตรง และประการที่สามคือการลดน้ำหนัก สำหรับผู้ที่มีน้ำหนักที่มากเกินไป เนื่องจากหลังจะต้องเป็นส่วนที่รับน้ำหนักตัวของคนเรา เมื่อมีน้ำหนักตัวมากเกินไป การทำงานของกล้ามเนื้อหลังก็จะมากไปด้วย ซึ่งถือเป็นการผ่อนคลายการใช้งานของกล้ามเนื้อหลังให้เบาแรงในการทำงานลง ด้วย

การรักษาหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาท

      การรักษาโรคหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทมีหลายวิธี ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของการกดทับเส้นประสาท แนวทางการรักษาผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลังหรือเป็นโรคที่เกี่ยวกับกระดูก สันหลังและ แนวทางในการรักษาสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการของหมอนรองกระดูกบวมแตกไปกดทับเส้น ประสาทและส่งผลขั้นรุนแรง รักษาโดย
1.การผ่าตัด เพื่อที่จะตัดเอาส่วนที่กดทับเส้นประสาทออก หรืออาจจะมีการเปลี่ยนหมอนรองกระดูกใหม่ ซึ่งปัจจุบันมีการรักษาที่ทันสมัยขึ้น และมีความเสี่ยงน้อยลง การผ่าตัดแผลเล็ก ซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้เร็วขึ้น และโอกาสในการติดเชื้อน้องลงเทคโนโลยีในการรักษาด้วยการผ่าตัดด้วยกล้องจุล ทัศน์มาช่วยในการรักษาผู้ป่วยที่เป็นหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทขั้นรุนแรง ซึ่งต้องรับการรักษาด้วยการผ่าตัดเพียงอย่างเดียวการผ่าตัดด้วยกล้องจุล ทัศน์มี 2 แบบ โดยแบบที่หนึ่ง เป็นกล้องจุลทัศน์ที่เป็นตัวขยายเฉพาะจุด และแบบที่สองเป็นกล้องนำทาง ซึ่งจะเป็นการเจาะท่อเข้าไปภายในเพื่อที่จะสามารถมองเห็นในจุดที่จะทำงานผ่า ตัด โดยแพทย์สามารถมองที่จอแสดงผลผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต่อกับตัวกล้อง และจะมีอุปกรณ์ผ่าตัดอีกชุดหนึ่ง ที่จะทำหน้าที่ในการผ่าตัด ซึ่งแพทย์สามารถมองจากจอแสดงผลได้และทำการผ่าตัดเฉพาะจุดได้ง่ายขึ้นก่อนการ ทำผ่าตัดทุกครั้ง ผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลังรุนแรงมากจะต้องทำการเอกซเรย์สนามแม่เหล็กหรือ MRI ก่อนทุกครั้ง เพื่อที่จะหาจุดที่เป็นสาเหตุของอาการ และบอกได้แน่นอนที่สุดว่าความที่จะแก้ที่จุดไหน
2.รักษาด้วยการทำกายภาพบำบัดร่วมกับการผ่าตัด เพื่อช่วยลดอาการเกร็ง และบิดตัวของกล้ามเนื้อหลัง
3.รักษาด้วยนวัตกรรมใหม่ (Nucloplasty) ได้ผ่านการ รับรองโดยองค์การ อาหารและยาจากสหรัฐอเมริกาการรักษา โดยวิธี Nucleoplasty (Coblation) โดยใช้คลื่น RF(RADIOFREQUENCY) ความร้อนประมาณ 40-70° C สลายหมอนรองกระดูกสันหลังที่เคลื่อนกดทับเส้นประสาท โดยไม่มีการ ทำลาย หรืออันตรายต่อเนื้อเยื่อที่ใกล้เคียง ซึ่งหัวเข็มที่ปล่อยคลื่น RF ขนาดเข็มฉีดยาเบอร์ 17 สอดผ่านผิวหนังเข้าไปในหมอนรองกระดูกสันหลัง ้

 

รายชื่อแพทย์ศัลยกรรมกระดูกสันหลัง

กระดูกสันหลังทับเส้นประสาท, หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท นพ.พรเอนก ตาดทอง อาการกระดูกสันหลังทับเส้นประสาท,ดูดการรักษากระดูกสันหลังทับเส้นประสาท นพ.ธงชัย ธีระจรรยาภรณ์
 ภาวะกระดูกสันหลังทับเส้นประสาท,ความเสี่ยงกกระดูกสันหลังทับเส้นประสาท นพ.วิเชียร เลาหเจริญสมบัต  วิธีการรักษากระดูกสันหลังทับเส้นประสาท ,หมอการรักษากระดูกสันหลังทับเส้นประสาท นพ.ชัยวัฒน์ ไกรวัฒนพงศ์
อาการหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท,การรักษาหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท นพ.หาญพงศ์ ฟักทองพรรณ์ โรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท,อาการปวดของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท นพ.ธเนศ วัฒนะวงษ
ความเสี่ยงหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท,สาเหตุหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนพ.ศักรินทร์ วงศ์เลิศศิริ             ปัจจัยการเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท,กลุ่มผูป่วยหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท นพ.กันต์ แก้วโรจน์
 
  Thailand Consumers Choice,
   
Thailand Consumers Choice แบรนด์ที่อยู่ในใจมวลชน Consumers Choice หรือ CC เป็นเสมือนตัวชี้วัดความสำเร็จของแบรนด์ต่างๆ โดยดูจากความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ในตัวสินค้าและบริการ เฉพาะสาขานั้นๆ โดยมีพื้นฐานมาจากการเก็บข้อมูล
     วิจัยขององค์กรอิสระซึ่งอยู่ภายใต้ การจัดการของบริษัท Asian Integrated Media จำกัด ปัจจุบัน Consumers Choice ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย ในเอเชียแปซิฟิกและยุโรปและเมื่อเร็วๆ นี้
    โรงพยาบาลเวชธานี ได้รับการยืนยันจาก Consumers Choice ถึงการยอมรับของผู้บริโภคแล้วว่า เป็นแบรนด์ที่แข็งแกร่งในตลาด สาขาสถานพยาบาล ซึ่งประชาชนให้ความไว้วางใจและเชื่อมั่นในคุณภาพการให้บริการ
   
Untitled Document By Tharntip

   
 
  Call Center : 02-734-0000  Ambulance Service : 0-2734-0001  Fax :0-2734-0008
2014© Hospital Vejthani Hospital 1 Ladprao Road 111, Klong-Chan, Bangkapi, Bangkok, Thailand 10240
Email : webmaster@vejthani.com
   

 

   
Vejthani Hospital
 
Thai Language Site english Language Site Japan Language Site Arabic Language Site Bangali Language Site
Deutsch Language Site Chinese Language Site Myanmar Language Site French Language russian Language
 
ปรึกษาแพทย์ Online
อาการของคุณเป็นอย่างไร? เรามีคำตอบ
แน่นหน้าอก หายใจติดขัด
ปวดศีรษะ อาเจียน ง่วงนอน
หัวใจเต้นแรง ร่างกายอ่อนเพลีย
อุจจาระปนเลือด หรือ ปัสสาวะปนเลือด
อาการเหล่านี้เป็นสัญญาณเตือน