TALK TO DOCTORS : Post your Questions  To make an online appointment Plan your visit to Vejthani Hospital New Website www.vejthani.com
 
 
   
 
         เรื่องของอาการโรคหัวใจไม่เข้าใครออกใคร อยู่ดีๆ ก็อาจมีอาการน่าสงสัยว่าสุขภาพหัวใจจะมีปัญหาขึ้นมาแบบไม่ทันตั้งตัวได้ ผู้ป่วยหลายรายไม่เคยสำรวจอาการโรคหัวใจเบื้องต้นของตัวเองมาก่อน ว่าตนมีความเสี่ยงของโรคหัวใจแฝงอยู่ ทั้งๆ ที่หัวใจพยายามฟ้องออกมาด้วยอาการของโรคหัวใจที่ผิดปกติต่างๆ จนกระทั่งมีอาการรุนแรงมากถึงได้รู้ว่าโรคหัวใจที่เป็นอยู่นั้นมาสู่ระยะสุด ท้ายของโรคเสียแล้ว
 
         อาการโรคหัวใจ โดยทั่วไปมักจะมีอาการเตือนก่อนเกิดโรค ซึ่งเมื่อเกิดอาการเหล่านี้แล้ว สิ่งที่ควรทำหลังจากเกิดอาการคือ พบแพทย์โรคหัวใจ เข้ารับการตรวจร่างกายและวินิจฉัยหาความเสี่ยงของอาการโรคหัวใจ เพื่อหาแนวทางรักษาและป้องกันก่อนจะเกิดภาวะวิกฤตขึ้นกับสุขภาพหัวใจ ซึ่งเมื่อถึงเวลานั้นอาจลุกลามไปจนถึงขั้นเป็นอัมพฤกษ์อัมพาต หรือเสียชีวิตได้้
 
อาการโรคหัวใจ,อาการของโรคหัวใจ
 

สัญญาณเตือนของอาการโรคหัวใจ

 1. เหนื่อยง่ายเวลาออกแรง
 2. ใจสั่นหัวใจเต้นแรง ชีพจรเต้น ไม่สม่ำเสมอ
 3. เจ็บแน่นหน้าอกตรงกลาง
 4. หน้ามืดเป็นลมไม่ทราบสาเหตุ
 5. เวียนศีรษะ มึนงง เหมือนจะเป็นลม
 6. นอนศีรษะสูง/เหนื่อยตอนกลางคืน
 7. ริมฝีปากและมือเท้าเขียว
 8. บวมทั้งตัวโดยเฉพาะขา
 9. เส้นเลือดที่คอโป่งพอง
 10. ท้องโตตับโตไม่ทราบสาเหตุ
 11. น้ำหนักเพิ่มขึ้นมากผิดปกติ
 12. ไอเป็นเลือดไม่ทราบสาเหตุ
การรักษาอาการโรคหัวใจ,โรคหัวใจรักษาได้
          ผู้ป่วยโรคหัวใจบางรายหากได้รับการรักษาแต่เนิ่นๆ สามารถกลับมามีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงได้เกือบเหมือนก่อนเป็นโรคหัวใจ บางรายหลังเข้ารับการรักษาอาการโรคหัวใจก๊ดีขึ้นมาก สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ แต่น่าเสียดายที่ผู้ป่วยบางรายต้องจบชีวิตลง โดยไม่เคยรับรู้ด้วยซ้ำว่าตนต้องสังเวยชีวิตให้กับโรคหัวใจทั้งๆ ที่อายุยังไม่มาก
 
          เพราะฉะนั้น โรคหัวใจเป็นเรื่องที่ประมาทไม่ได้ หมั่นตรวจสุขภาพหัวใจ อย่างน้อยก็ควรตรวจร่างกายประจำปี หรือสังเกตุอาการโรคหัวใจเบื้องต้น หากพบอาการน่าสงสัยดังกล่าวข้างต้นควรรีบพบแพทย์
รายชื่อแพทย์ อายุรกรรมโรคหัวใจและหลอดเลือด
แพทย์อาการโรคหัวใจ,อายุรกรรมอาการโรคหัวใจ นพ.ปัญเกียรติ โตพิพัฒน์  สาเหตุของอาการโรคหัวใจ,อาการของโรคหัวใจ นพ.ไพศาล บุญศิริคำชัย
เเพทย์เชี่ยวชาญอาการโรคหัวใจ,อาการโรคหัวใจ นพ.ไพศาล กอบเกื้อชัยพงษ์ สาเหตุของโรคหัวใจ,อาการหลักของโรคหัวใจ ศ.นพ.เกียรติชัย ภูริปัญโญ
สัณญาณของอาการโรคหัวใจ,หมอรักษาอาการโรคหัวใจนพ.อัมพล อิทธิฤทนานนท์ ความเสี่ยงอาการโรคหัวใจ,ตรวจอาการโรคหัวใจ นพ.สุขขุม รุจิชานันทกุล
ตรวจดูอาการโรคหัวใจ,แพทย์ด้านอาการโรคหัวใจ พญ.ชาดา โชติพันธุ์วิทยากุล สาเหตุของอาการโรคหัวใจ,รู้จักอาการโรคหัวใจ นพ.วัฒนา บุญสม
อาการโรคหัวใจและหลอดเลิอด,อาการหลักโรคหัวใจ นพ.ปริวัตร เพ็งแก้ว อาการโรคหัวใจรักษาได้,รักษาอาการโรคหัวใจ นพ.ขจร ขาวไพศาล
หมอรักษาอาการโรคหัวใจ,ปรึกษาอาการโรคหัวใจ พญ.วรนุช จุนพึ่งพระเกียรติ อาการโรคหัวใจทั่วไป,สาเหตุของอาการโรคหัวใจ นพ.วิทยา ไชยธีระพันธ์
การรักษาอาการโรคหัวใจ,ตรวจดูอาการโรคหัวใจ นพ.เทิดศักดิ์ เชิดชู ความเสี่ยงของอาการโรคหัวใจ,หมอรักษาอาการโรคหัวใจ นพ.วันจักร พงษ์สิทธิศักดิ์
รักษาอาการโรคหัวใจ,ผ่าตัดรักษาอาการโรคหัวใจ นพ.นาวิน สุรภักดี  
 
  Thailand Consumers Choice,
   
Thailand Consumers Choice แบรนด์ที่อยู่ในใจมวลชน Consumers Choice หรือ CC เป็นเสมือนตัวชี้วัดความสำเร็จของแบรนด์ต่างๆ โดยดูจากความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ในตัวสินค้าและบริการ เฉพาะสาขานั้นๆ โดยมีพื้นฐานมาจากการเก็บข้อมูล
     วิจัยขององค์กรอิสระซึ่งอยู่ภายใต้ การจัดการของบริษัท Asian Integrated Media จำกัด ปัจจุบัน Consumers Choice ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย ในเอเชียแปซิฟิกและยุโรปและเมื่อเร็วๆ นี้
    โรงพยาบาลเวชธานี ได้รับการยืนยันจาก Consumers Choice ถึงการยอมรับของผู้บริโภคแล้วว่า เป็นแบรนด์ที่แข็งแกร่งในตลาด สาขาสถานพยาบาล ซึ่งประชาชนให้ความไว้วางใจและเชื่อมั่นในคุณภาพการให้บริการ
   
Untitled Document By Tharntip

   
 
  Call Center : 02-734-0000  Ambulance Service : 0-2734-0001  Fax :0-2734-0008
2014© Hospital Vejthani Hospital 1 Ladprao Road 111, Klong-Chan, Bangkapi, Bangkok, Thailand 10240
Email : webmaster@vejthani.com
   

 

   
Vejthani Hospital
 
Thai Language Site english Language Site Japan Language Site Arabic Language Site Bangali Language Site
Deutsch Language Site Chinese Language Site Myanmar Language Site French Language russian Language
 
ปรึกษาแพทย์ Online
อาการของคุณเป็นอย่างไร? เรามีคำตอบ
แน่นหน้าอก หายใจติดขัด
ปวดศีรษะ อาเจียน ง่วงนอน
หัวใจเต้นแรง ร่างกายอ่อนเพลีย
อุจจาระปนเลือด หรือ ปัสสาวะปนเลือด
อาการเหล่านี้เป็นสัญญาณเตือน