คณะแพทย์

81

ชื่อแพทย์  :  ดิษนัย ทัศนพูนชัย นพ.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   อายุรศาสตร์โรคสมองและระบบประสาท
82

ชื่อแพทย์  :  ตรี เหรียญสุวรรณ นพ.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   อายุรศาสตร์ทั่วไป
83

ชื่อแพทย์  :  ถาวร ลิมปสายชล ทพ.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   ทันตกรรมทั่วไป
84

ชื่อแพทย์  :  ทวีศักดิ์ สิริคุณาลัย นพ.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   อายุรศาสตร์ระบบทางเดินหายใจ
85

ชื่อแพทย์  :  ทักษอร เล้าวงค์ พญ.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   จักษุวิทยา - โรคกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ
86

ชื่อแพทย์  :  ธงชัย ศุกรโยธิน นพ.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยาและโรคของเต้านม
87

ชื่อแพทย์  :  ธนยศ สูยะโพธ นพ.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
88

ชื่อแพทย์  :  ธนวรรธน์ เครือคล้าย นพ.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   อายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
89

ชื่อแพทย์  :  ธนเดช วงศ์จารุกร นพ.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   ศัลยศาสตร์ทั่วไป
90

ชื่อแพทย์  :  ธรรมนิจ รุกขชาติ นพ.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   ศัลยศาสตร์ทั่วไป
icon doctors information
คณะแพทย์
icon subscribe
กรอกอีเมล์รับข่าวสาร
icon Map
แผนที่
TH
EN
Vejthani Hospital Map ( Thai Version )
Vejthani Hospital Map ( Thai Version )