คณะแพทย์

61

ชื่อแพทย์  :  ชินาลัย ปิยะชน ทพญ.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   ทันตกรรมรักษารากฟัน
62

ชื่อแพทย์  :  ชุติมน กองสัมฤทธิ์ พญ.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป
63

ชื่อแพทย์  :  ชุติมา เกิดศิริ พญ.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   ตจวิทยา (ผิวหนัง)
64

ชื่อแพทย์  :  ชุลีกร โสอุดร พญ.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   อายุรศาสตร์ระบบทางเดินหายใจ
65

ชื่อแพทย์  :  ชูศักดิ์ ลิโมทัย นพ.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   อายุรศาสตร์โรคสมองและระบบประสาท
66

ชื่อแพทย์  :  ญดา พงษ์กาญจนะ พญ.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   จิตเวชศาสตร์
67

ชื่อแพทย์  :  ฐปนัตว์ จันทราภาส นพ.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   ประสาทศัลยศาสตร์
68

ชื่อแพทย์  :  ฐิตวัฒน์ วงศ์อัมพรพัฒน์ นพ.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา (โรคระบบทางเดินปัสสาวะ)
69

ชื่อแพทย์  :  ฑีฆายุ พลางกูร จอร์นส ทพ.ดร.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   ทันตกรรมด้านความเจ็บปวดบริเวณขากรรไกรและใบหน้า
70

ชื่อแพทย์  :  ณธพณ จันทรเสโน นพ.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ - มือ
icon doctors information
คณะแพทย์
icon subscribe
กรอกอีเมล์รับข่าวสาร
icon Map
แผนที่
TH
EN
Vejthani Hospital Map ( Thai Version )
Vejthani Hospital Map ( Thai Version )