คณะแพทย์

51

ชื่อแพทย์  :  ชัยยศ ทิรานนท์ นพ.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ-โรคกระดูกสันหลัง
52

ชื่อแพทย์  :  ชัยวัฒน์ ปิยะสกุลแก้ว นพ.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ-โรคกระดูกสันหลัง
53

ชื่อแพทย์  :  ชัยเชษฐ์ ภารดีวิสุทธิ์ นพ.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ-โรคกระดูกสันหลัง
54

ชื่อแพทย์  :  ชาคริต เสกธีระ นพ.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา (โรคระบบทางเดินปัสสาวะ)
55

ชื่อแพทย์  :  ชาดา โชติพันธุ์วิทยากุล พญ.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด
56

ชื่อแพทย์  :  ชาติชัย อติชาติ นพ.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป
57

ชื่อแพทย์  :  ชาติชาย มาเมือง นพ.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อทั่วไป
58

ชื่อแพทย์  :  ชาย มหิทธิภาคย์ นพ.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   เวชปฏิบัติทั่วไป
59

ชื่อแพทย์  :  ชาวาลา ขาวละออ นพ.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   อายุรศาสตร์ทั่วไป
60

ชื่อแพทย์  :  ชำนาญนิติ์ รุ้งพราย นพ.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ - เท้าและข้อเท้า
icon doctors information
คณะแพทย์
icon subscribe
กรอกอีเมล์รับข่าวสาร
icon Map
แผนที่
TH
EN
Vejthani Hospital Map ( Thai Version )
Vejthani Hospital Map ( Thai Version )