คณะแพทย์

41

ชื่อแพทย์  :  ชนรัฐ เสถียร นพ.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   อายุรศาสตร์โรคสมองและระบบประสาท
42

ชื่อแพทย์  :  ชนิกา วิฑูรชาติ พญ.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   ตจวิทยา (ผิวหนัง)
43

ชื่อแพทย์  :  ชนิตา เกษประทุม พญ.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาทั่วไป
44

ชื่อแพทย์  :  ชนินทร์ สกุลอิสริยาภรณ์ นพ.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   จิตเวชศาสตร์
45

ชื่อแพทย์  :  ชยวัจน์ สีบุญเรือง นพ.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   อายุรศาสตร์โรคไต
46

ชื่อแพทย์  :  ชยานุชิต ชยางศุ นพ.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   อายุรศาสตร์โรคสมองและระบบประสาท
47

ชื่อแพทย์  :  ชลิตา ตรีศูลรัตน์ พญ.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   โสต ศอ นาสิกวิทยา (หู คอ จมูก)
48

ชื่อแพทย์  :  ชววรรธน์ โกสีย์ศิริกุล นพ.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา (โรคระบบทางเดินปัสสาวะ)
49

ชื่อแพทย์  :  ชัชพล ธนารักษ์ นพ.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อทั่วไป
50

ชื่อแพทย์  :  ชัยยศ คงคติธรรม นพ.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา
icon doctors information
คณะแพทย์
icon subscribe
กรอกอีเมล์รับข่าวสาร
icon Map
แผนที่
TH
EN
Vejthani Hospital Map ( Thai Version )
Vejthani Hospital Map ( Thai Version )