คณะแพทย์

11

ชื่อแพทย์  :  กฤษฎิ์ พฤกษะวัน นพ.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ - เท้าและข้อเท้า
12

ชื่อแพทย์  :  กลย์พัฒนชาญฬ์ พงศ์หัตถกิจ นพ.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด
13

ชื่อแพทย์  :  กวี ภัทราดูลย์ นพ.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ - มือ
14

ชื่อแพทย์  :  กษม อายตวงษ์ ทพ.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   ทันตกรรมศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
15

ชื่อแพทย์  :  กษมา กันทรวิชัยวัฒน์ พญ.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยาและโรคของเต้านม
16

ชื่อแพทย์  :  กังสดาล รุ่งโรจน์วงศ์ศิริ พญ.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   ตจวิทยา (ผิวหนัง)
17

ชื่อแพทย์  :  กำธร ลีลามะลิ นพ.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   อายุรศาสตร์โรคไต
18

ชื่อแพทย์  :  กิ่งกาญจน์ เติมสิริ พญ.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   โสต ศอ นาสิกวิทยา (หู คอ จมูก)
19

ชื่อแพทย์  :  กิจชัย ลักษมีอรุโณทัย นพ.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ - การบาดเจ็บของกระดูก
20

ชื่อแพทย์  :  กิตติ ตู้จินดา นพ.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   สูติ-นรีเวชวิทยา - การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช
icon doctors information
คณะแพทย์
icon subscribe
กรอกอีเมล์รับข่าวสาร
icon Map
แผนที่
TH
EN
Vejthani Hospital Map ( Thai Version )
Vejthani Hospital Map ( Thai Version )