คณะแพทย์

131

ชื่อแพทย์  :  ประเสริฐ สินธุรัตเวช นพ.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   โสต ศอ นาสิกวิทยา (หู คอ จมูก)
132

ชื่อแพทย์  :  ประไพ พัวพันธ์ พญ.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   เวชศาสตร์ฟื้นฟู
133

ชื่อแพทย์  :  ปริฉัตร เนื่องเนาวนิตย์ พญ.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาทั่วไป
134

ชื่อแพทย์  :  ปริย วิมลวัตรเวที นพ.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   เวชศาสตร์ฟื้นฟู
135

ชื่อแพทย์  :  ปริวัตร เพ็งแก้ว นพ.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด
136

ชื่อแพทย์  :  ปรียา จาโกต้า พญ.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   อายุรศาสตร์โรคสมองและระบบประสาท
137

ชื่อแพทย์  :  ปวริศร สุขวนิช นพ.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อในเด็ก
138

ชื่อแพทย์  :  ปวลิน ชื่นพุฒิ พญ.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
139

ชื่อแพทย์  :  ปัญญา ศักดิ์สง่าวงษ์ นพ.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   สูติ-นรีเวชวิทยา - เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์และการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช
140

ชื่อแพทย์  :  ปิยะ รุจกิจยานนท์ นพ.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   กุมารเวชศาสตร์โลหิตวิทยา
icon doctors information
คณะแพทย์
icon subscribe
กรอกอีเมล์รับข่าวสาร
icon Map
แผนที่
TH
EN
Vejthani Hospital Map ( Thai Version )
Vejthani Hospital Map ( Thai Version )