คณะแพทย์

91

ชื่อแพทย์  :  ธฤต มุนินท์นพมาศ นพ.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   โสต ศอ นาสิกวิทยา (หู คอ จมูก)
92

ชื่อแพทย์  :  ธัญญ์ สุวัฒนวิโรจน์ นพ.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด
93

ชื่อแพทย์  :  ธัญญ์นภัส เทวกุล พญ.ม.ล.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   เวชปฏิบัติทั่วไป
94

ชื่อแพทย์  :  ธานินทร์ พิรุณเนตร นพ.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
95

ชื่อแพทย์  :  ธานี ตั้งอรุณสันติ นพ.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติซึม
96

ชื่อแพทย์  :  ธำรงค์ประวัติ เชิดเกียรติกุล นพ.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   กุมารเวชศาสตร์โรคไต
97

ชื่อแพทย์  :  ธิภาพร ฟูรังษีโรจน์ พญ.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   กุมารเวชศาสตร์โภชนาการ
98

ชื่อแพทย์  :  ธีระ ยั่งยืน นพ.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
99

ชื่อแพทย์  :  ธีระ โรจน์พรประดิษฐ์ นพ.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ - เวชศาสตร์การกีฬาและโรคข้อไหล่
100

ชื่อแพทย์  :  ธีรานันท์ อังคณานาฏ พญ.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด
icon doctors information
คณะแพทย์
icon subscribe
กรอกอีเมล์รับข่าวสาร
icon Map
แผนที่
TH
EN
Vejthani Hospital Map ( Thai Version )
Vejthani Hospital Map ( Thai Version )