ศูนย์บริการและคลินิก

เวชธานีโฮมแคร์ (VHC)

ทางเลือกใหม่ในการดูแลรักษาที่บ้าน โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ ภายใต้การดูแลของแพทย์โดยตรง 
เรามีพยาบาลและทีมกายภาพที่พร้อมด้วยทั้งประสบการณ์ และอุปกรณ์เครื่องมือ เพื่อให้บริการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง หรือให้บริการเป็นประจำที่บ้าน รวมทั้ง มีบริการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์หรือทางไลน์ (Line)และการตรวจเยี่ยมที่บ้าน 

  • บริการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน  เพื่อส่งเสริมให้ผู้ป่วยฟื้นฟูร่างกายได้เร็วขึ้น
  • บริการดูแลต่อเนื่องหลังออกจากโรงพยาบาล เพื่อป้องกันการรับการรักษาในโรงพยาบาลนานเกินไป
  • ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมหรือภาวะอื่น ๆ ที่ตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพจิต 
  • ดูแลการบาดเจ็บในภาวะฉุกเฉิน
  • การดูแลจนระยะสุดท้ายของชีวิต


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
คุณแอ๊ปเปิ้ล ตรีอินทอง
ผู้ประสานงานฝ่ายโฮมแคร์ โรงพยาบาลเวชธานี
Mobile: 094-731-1065
Email: apple.t @vejthani.com

บริการทางการแพทย์

การบริการทางการแพทย์
         
1. ให้บริการทำหัตถการที่บ้าน   โดยทีมพยาบาลวิชาชีพที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญ สามารถให้บริการหัตถการที่บ้านหรือที่พักของผู้ป่วย  ดังต่อไปนี้  
             1.1  บริการดูแล และรักษาบาดแผลทุกชนิด (Wound Care) ด้วยอุปกรณ์ที่สะอาดผ่านการฆ่าเชื้อ อาทิ แผลติดเชื้อ (Infected Wound )  แผลเบาหวาน บาดแผลกดทับ (Pressure Sore)  บาดแผลไหม้จากอุบัติเหตุไฟไหม้ น้ำร้อนลวกทุกชนิด (Burn) เป็นต้น
                1.2   ให้บริการเปลี่ยนสายสวนปัสสาวะ
                1.3   ให้บริการใส่สายยาง หรือเปลี่ยนสายยางให้อาหาร  รวมถึงการ Feed อาหารทางสายยาง
                1.4  ให้บริการเก็บสิ่งส่งตรวจทางพยาธิวิทยา ได้แก่ บริการเจาะเลือด และ Lab อื่น ๆ นำส่งสิ่งส่งตรวจไปยังห้องปฏิบัติการของรพ. เวชธานี  บริการติดตามผล  และรายงานผล       
                1.5  ให้บริการฉีดยาที่บ้าน เช่น วัคซีนป้องกันบาดทะยัก ,วัคซีนไวรัสตับอักเสบบี ,วัคซีนพิษสุนัขบ้า  หรือยาฉีดอื่น ๆ ที่มีคำสั่งการรักษาจากแพทย์รพ.เวชธานี ที่ต้องฉีดต่อเนื่อง    
2.โปรแกรมเสริมทักษะความรู้ให้แก่ผู้ช่วยเหลือคนไข้ (Healthcare advisor and training  Packets)
-     บริการให้ความรู้และฝึกทักษะความสามารถให้แก่ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ( Caregiver ) ในการดูแลผู้ป่วยทั้งแบบกลุ่ม และแบบรายบุคคล โดยพยาบาลวิชาชีพ หรือบุคลากรทางการแพทย์อื่น ๆ เช่น นักกายภาพบำบัด เป็นต้น
-     สร้างสายสัมพันธ์กับผู้ป่วย รวมถึงดูแลทางด้านจิตใจเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยให้ดียิ่งขึ้น
3. ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ Rehabilitation services
-  ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้านหรือที่พักของผู้ป่วย โดยนักกายภาพบำบัด  เช่น  การช่วยผู้ป่วยบริหารร่างกาย ออกกำลังกาย (Active and Passive Exercise)  การสอนและการช่วยเหลือผู้ป่วยโดยใช้เครื่องช่วยพยุงเดิน หรืออุปกรณ์ช่วยเดิน การฟื้นฟูการเสื่อมสภาพความพิการของร่างกายและจิตใจ ด้วยวิธีการทางกายภาพบำบัด
- ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของร่างกายจากการเจ็บป่วยเรื้อรังหรือเกิดอุบัติเหตุที่บ้าน เรามีทีมงาน
ที่มีประสบการณ์เป็นอย่างดี เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถมีชีวิตอยู่ในบ้านของตัวเองและใช้ชีวิตประจำวันของพวกเขาได้ตามปกติ
- ประเมินความสามารถของผู้ป่วยที่เริ่มต้น เมื่อได้รับมอบหมายอย่างเป็นระยะ ๆ เพื่อให้เราสามารถตรวจสอบความคืบหน้าของการรักษาอย่างมีประสิทธิผลและสามารถปรับการรักษาให้เหมาะสมกับผู้ป่วยในแต่ละราย

รายชื่อแพทย์

รายชื่อแพทย์

เครื่องมือและเทคโนโลยี

แพ็กเกจและโปรโมชั่น

Article

วีดีโอ

icon doctors information
คณะแพทย์
icon subscribe
กรอกอีเมล์รับข่าวสาร
icon Map
แผนที่
TH
EN
Vejthani Hospital Map ( Thai Version )
Vejthani Hospital Map ( Thai Version )